Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 26, 27, 28, 29 Chủ đề 8: Đồ chơi – trò chơi - Chân trời sáng tạo


Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 26, 27, 28, 29 Chủ đề 8: Đồ chơi – trò chơi

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 26, 27, 28, 29 Chủ đề 8: Đồ chơi – trò chơi sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 1.

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 26, 27, 28, 29 Chủ đề 8: Đồ chơi – trò chơi - Chân trời sáng tạo

1. Nối hoặc khoanh (trang 26 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vẽ đường giải cứu bạn. Đọc các chữ xuất hiện trên đường đi

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 26, 27, 28, 29 Chủ đề 8: Đồ chơi – trò chơi - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 26, 27, 28, 29 Chủ đề 8: Đồ chơi – trò chơi - Chân trời sáng tạo

Các chữ xuất hiện trên đường đi là: khói cay, bầy dơi, bói cá.

2. Viết (trang 26 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 26, 27, 28, 29 Chủ đề 8: Đồ chơi – trò chơi - Chân trời sáng tạo
Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 26, 27, 28, 29 Chủ đề 8: Đồ chơi – trò chơi - Chân trời sáng tạo

3. Chọn (trang 27 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 26, 27, 28, 29 Chủ đề 8: Đồ chơi – trò chơi - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 26, 27, 28, 29 Chủ đề 8: Đồ chơi – trò chơi - Chân trời sáng tạo

3. Điền vào chỗ trống (trang 27 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 26, 27, 28, 29 Chủ đề 8: Đồ chơi – trò chơi - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 26, 27, 28, 29 Chủ đề 8: Đồ chơi – trò chơi - Chân trời sáng tạo

4. Đọc (trang 28 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 26, 27, 28, 29 Chủ đề 8: Đồ chơi – trò chơi - Chân trời sáng tạo

Đồ chơi – trò chơi mới

Ba mua cho bé cái tàu lửa to.Mẹ mua chì màu cho bé. Bé và chị cho tàu chạy. Rồi chị vẽ voi, vẽ gà, vẽ quả ổi to cho bé. Vui ơi là vui.

Câu hỏi: Chị vẽ gì?

Trả lời: Học sinh đọc to, rõ ràng, rành mạch, ngắt nghỉ đúng dấu câu.

Không đọc đứt đoạn.

- Chị vẽ: voi, gà, quả ổi.

5. Điền vào chỗ trống (trang 28 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 26, 27, 28, 29 Chủ đề 8: Đồ chơi – trò chơi - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Ba mua cho bé cái tàu lửa to.

6. Điền vào chỗ chấm

Câu 1. (trang 29 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

ai / ay/ ây

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 26, 27, 28, 29 Chủ đề 8: Đồ chơi – trò chơi - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 26, 27, 28, 29 Chủ đề 8: Đồ chơi – trò chơi - Chân trời sáng tạo

Câu 2. (trang 29 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

oi / ơi/ ôi

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 26, 27, 28, 29 Chủ đề 8: Đồ chơi – trò chơi - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 26, 27, 28, 29 Chủ đề 8: Đồ chơi – trò chơi - Chân trời sáng tạo

7. Chính tả lựa chọn (trang 29 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 26, 27, 28, 29 Chủ đề 8: Đồ chơi – trò chơi - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Học sinh viết chính tả theo sự hướng dẫn của thầy cô.

8. Tự đánh giá (trang 29 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 26, 27, 28, 29 Chủ đề 8: Đồ chơi – trò chơi - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 26, 27, 28, 29 Chủ đề 8: Đồ chơi – trò chơi - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay khác: