Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 51, 53, 54 Chủ đề 16: Ước mơ - Chân trời sáng tạo


Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 51, 53, 54 Chủ đề 16: Ước mơ

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 51, 53, 54 Chủ đề 16: Ước mơ sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 1.

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 51, 53, 54 Chủ đề 16: Ước mơ - Chân trời sáng tạo

1. Nối hoặc khoanh (trang 52 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Điền các từ ngữ cho sẵn sao cho thích hợp với số thứ tự gắn với từng hình ảnh trong bức tranh

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 51, 53, 54 Chủ đề 16: Ước mơ - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 51, 53, 54 Chủ đề 16: Ước mơ - Chân trời sáng tạo

2. Đọc (trang 53 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Ước mơ của em

Đêm trăng sáng quá

Nhìn lên trời cao

Em thầm ước ao

Bay vào vũ trụ.

Em xây nhà máy

Làm cả bể bơi

Rủ bạn lên chơi

Thích ơi là thích

Theo Lê Thị Hồng Mai

Trả lời: Học sinh đọc to, rõ ràng, rành mạch, ngắt nghỉ đúng dấu câu.

3. Chọn (trang 53 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 51, 53, 54 Chủ đề 16: Ước mơ - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 51, 53, 54 Chủ đề 16: Ước mơ - Chân trời sáng tạo

3. Điền vào chỗ trống 

Câu 1. (trang 53  VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

ng / ngh

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 51, 53, 54 Chủ đề 16: Ước mơ - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 51, 53, 54 Chủ đề 16: Ước mơ - Chân trời sáng tạo

Câu 2. (trang 54  VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

s / x

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 51, 53, 54 Chủ đề 16: Ước mơ - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 51, 53, 54 Chủ đề 16: Ước mơ - Chân trời sáng tạo

4. Chính tả lựa chọn (trang 54 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 51, 53, 54 Chủ đề 16: Ước mơ - Chân trời sáng tạo

Trả lời 

Học sinh viết chính tả theo sự hướng dẫn của thầy cô.

5. Tự đánh giá (trang 54 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 51, 53, 54 Chủ đề 16: Ước mơ - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 51, 53, 54 Chủ đề 16: Ước mơ - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay khác: