Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 58, 59, 60 Chủ đề 18: Những điều em đã học - Chân trời sáng tạo


Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 58, 59, 60 Chủ đề 18: Những điều em đã học

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 58, 59, 60 Chủ đề 18: Những điều em đã học sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 1.

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 58, 59, 60 Chủ đề 18: Những điều em đã học - Chân trời sáng tạo

1. Điền vào chỗ trống

Câu 1. (trang 58 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Điền các từ ngữ cho sẵn dưới đây sao cho thích hợp với số thứ tự gắn với từng hình ảnh trong bức tranh.

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 58, 59, 60 Chủ đề 18: Những điều em đã học - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

1. Tết tóc

2. Đưa cho em

3. Quả bóng

4. Em trai

Câu 2. (trang 58 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Dựa vào bức tranh trên, em hãy viết câu có trong bốn từ ngữ trên

Trả lời: Tôi đưa cho em trai quả bóng

3. Tự đánh giá (trang 58 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 58, 59, 60 Chủ đề 18: Những điều em đã học - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 58, 59, 60 Chủ đề 18: Những điều em đã học - Chân trời sáng tạo

4. Đọc (trang 59 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 58, 59, 60 Chủ đề 18: Những điều em đã học - Chân trời sáng tạo

Đố em

Quả gì sắc đỏ

Đốt đuốc rựa trời

Bà hái nấu xôi?

(Là quả gì?)

Đố em biết được

Bông gì vàng tươi

Gọi ngày tết đến?

(Là hoa gì?)

Trả lời: Học sinh đọc to, rõ ràng cả bài, ngắt nghỉ đúng dấu câu

1. Đọc các tiếng có vần uốc, ước, ươi, iêt: đuốc, biết, được, tươi.

2. Tên quả và hoa được câu đố nhắc tới: quả gấc, hoa mai.

3. Câu có từ em vừa tìm được: Ngày Tết, hoa mai nở vàng tươi.

5. Nhìn – viết: Chép bốn dòng thơ đầu bài “Khúc nhạc ban mai” (SGK, tr.185) (trang 59 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 58, 59, 60 Chủ đề 18: Những điều em đã học - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Học sinh viết chính tả theo sự hướng dẫn của thầy cô.

6. Tự đánh giá (trang 59 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 58, 59, 60 Chủ đề 18: Những điều em đã học - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 58, 59, 60 Chủ đề 18: Những điều em đã học - Chân trời sáng tạo

7. Viết (trang 60 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Hãy cho biết các bạn nhỏ đang vẽ cái gì, con gì

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 58, 59, 60 Chủ đề 18: Những điều em đã học - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Các bạn đang vẽ cái ghế, cái kéo, con chó.

8. Nhìn – viết (trang 60 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Trước các chữ “e”, “ê”, “i”, em viết “gh”, “k” hoặc “ngh”.

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 58, 59, 60 Chủ đề 18: Những điều em đã học - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Ghe , ghê, ghi

Ke, kê, ki

Nghe, nghê, nghi

9. Tự đánh giá (trang 60 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 58, 59, 60 Chủ đề 18: Những điều em đã học - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 58, 59, 60 Chủ đề 18: Những điều em đã học - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay khác: