Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 40, 41, 42 Chủ đề 12: Trung thu - Chân trời sáng tạo


Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 40, 41, 42 Chủ đề 12: Trung thu

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 40, 41, 42 Chủ đề 12: Trung thu sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 1.

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 40, 41, 42 Chủ đề 12: Trung thu - Chân trời sáng tạo

1. Đọc (trang 40 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Ông trẳng ông trăng

Ông trẳng ông trăng

Đến chơi với tôi

Có bầu có bạn

Có gạo thổi xôi

Có nồi cơm dẻo

Có kẹo ngọt ngon

Có bãi đất bằng

Tha hồ vui chơi

Ông trẳng ông trăng

Theo Đồng dao

Trả lời:

Học sinh đọc to, rõ ràng, rành mạch, ngắt nghỉ đúng dấu câu

Ba đồ vật được nhắc tớ trong bài: gạo, nồi cơm, kẹo ngọt

2. Điền vào chỗ trống (trang 40 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 40, 41, 42 Chủ đề 12: Trung thu - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 40, 41, 42 Chủ đề 12: Trung thu - Chân trời sáng tạo

3. Nối hoặc khoanh (trang 41 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Nối các cột sao cho phù hợp với bức tranh

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 40, 41, 42 Chủ đề 12: Trung thu - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 40, 41, 42 Chủ đề 12: Trung thu - Chân trời sáng tạo

4. Điền vào chỗ trống (trang 41 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 40, 41, 42 Chủ đề 12: Trung thu - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Các bạn bày cỗ Trung thu, cùng đón chị Hằng. 

5. Điền vào chỗ trống (trang 42 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

ang / âng / ung / ong

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 40, 41, 42 Chủ đề 12: Trung thu - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 40, 41, 42 Chủ đề 12: Trung thu - Chân trời sáng tạo

5. Chính tả lựa chọn (trang 42 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 40, 41, 42 Chủ đề 12: Trung thu - Chân trời sáng tạo

Trả lời 

Học sinh viết chính tả theo sự hướng dẫn của thầy cô.

6. Tự đánh giá (trang 42 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 40, 41, 42 Chủ đề 12: Trung thu - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 40, 41, 42 Chủ đề 12: Trung thu - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay khác: