Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 11, 12, 13, 14, 15 Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ - Chân trời sáng tạo


Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 11, 12, 13, 14, 15 Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 11, 12, 13, 14, 15 Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 1.

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 11, 12, 13, 14, 15 Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ - Chân trời sáng tạo

Bông hoa niềm vui (SGK.tr.26)

1. Chọn (trang 11 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): Bài đọc “Bông hoa niềm vui” nói về điều gì? Hãy đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng?

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 11, 12, 13, 14, 15 Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 11, 12, 13, 14, 15 Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ - Chân trời sáng tạo

2. Điền vào chỗ trống

Câu 1 (trang 11 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2):

An/ang

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 11, 12, 13, 14, 15 Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 11, 12, 13, 14, 15 Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ - Chân trời sáng tạo

Câu 2 (trang 11 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2):

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 11, 12, 13, 14, 15 Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Nhổ cỏ - dỗ em ngủ - rửa xe.

3. Viết

Câu 1 (trang 12 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2):

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 11, 12, 13, 14, 15 Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

- Em nhổ cỏ giúp ông.

- Em cùng bạn hái nhãn.

Câu 2 (trang 12 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2):

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 11, 12, 13, 14, 15 Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Một số việc nhà mà em đã làm là:

- Quét sân

- Trông em

- Lau nhà

- Nhặt rau

4. Chính tả lựa chọn (trang 12 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

Trả lời:

Học sinh viết chính tả theo sự hướng dẫn của thầy cô.

5. Tự đánh giá (trang 12 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 11, 12, 13, 14, 15 Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 11, 12, 13, 14, 15 Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ - Chân trời sáng tạo

Những bông hoa nhỏ trên sân (SGK.tr.29)

1. Điễn vào chỗ trống

Câu 1 (trang 13 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2):

Ng/ngh

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 11, 12, 13, 14, 15 Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Đáp án: nguệch ngoạc, ngay ngắn, ngộ nghĩnh

Câu 2 (trang 13 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2):

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 11, 12, 13, 14, 15 Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Chia sẻ - dễ thương – tưởng tượng

2. Viết (trang 13 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2):

Viết lời xin phép cha mẹ hoặc ông bà cho em tham gia đội bóng đá hoặc đội cổ vũ của lớp.

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 11, 12, 13, 14, 15 Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Mẹ ơi, hôm nay lớp con có tổ chức một cuộc thi đá bóng. Con xin phép mẹ chiều nay đi cổ vũ cho lớp ạ!

3. Chính tả tự chọn (trang 14 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

Trả lời:

Học sinh viết chính tả theo sự hướng dẫn của thầy cô.

4. Tự đánh giá (trang 14 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 11, 12, 13, 14, 15 Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 11, 12, 13, 14, 15 Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ - Chân trời sáng tạo

Thực hành trang 14

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 11, 12, 13, 14, 15 Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ - Chân trời sáng tạo

Câu 1 (trang 15 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): Tìm và chép lại ba, bốn từ chỉ hoạt động có trong bài đọc “Mười ngón tay”.

Trả lời:

Từ chỉ hoạt động có trong bài đọc “Mười ngón tay”: Đọc sách, rửa bát, quét nhà, pha trà, múa, bơi, đếm.

Câu 2 (trang 15 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): Đặt câu có từ ngữ em đã tìm được.

Trả lời:

Em quét nhà giúp mẹ

Em rất thích đọc sách.

Câu 3 (trang 15 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): Nói với bạn về những việc em có thể làm được

Trả lời:

- Tớ biết pha trà giúp ông

- Tớ biết quét nhà rồi đấy

- Tớ đang học rửa bát giúp mẹ

Câu 4 (trang 15 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): Viết những điều em vừa nói với bạn bằng cách hoàn thành câu sau:

Trả lời:

Em có thể:

- Em có thể viết bài

- Em có thể múa

- Em có thể bơi

- Em có thể đọc sách

3. Chính tả tự chọn (trang 15 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

Trả lời:

Học sinh viết chính tả theo sự hướng dẫn của thầy cô.

4. Tự đánh giá (trang 15 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 11, 12, 13, 14, 15 Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 11, 12, 13, 14, 15 Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay khác: