Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 43, 44, 45 Chủ đề 13: Thăm quê - Chân trời sáng tạo


Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 43, 44, 45 Chủ đề 13: Thăm quê

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 43, 44, 45 Chủ đề 13: Thăm quê sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 1.

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 43, 44, 45 Chủ đề 13: Thăm quê - Chân trời sáng tạo

1. Điền vào chỗ chấm 

Câu 1. (trang 43 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

ăm / âm 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 43, 44, 45 Chủ đề 13: Thăm quê - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 43, 44, 45 Chủ đề 13: Thăm quê - Chân trời sáng tạo

Câu 2. (trang 43 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

om / ôm / ơm

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 43, 44, 45 Chủ đề 13: Thăm quê - Chân trời sáng tạoTrả lời : 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 43, 44, 45 Chủ đề 13: Thăm quê - Chân trời sáng tạo

2. Điền vào chỗ trống (trang 43 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 43, 44, 45 Chủ đề 13: Thăm quê - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Mẹ em ra đồng từ sáng sớm. 

3. Nối hoặc khoanh (trang 44 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Nối từ ngữ với tranh, ảnh cho phù hợp

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 43, 44, 45 Chủ đề 13: Thăm quê - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 43, 44, 45 Chủ đề 13: Thăm quê - Chân trời sáng tạo

4. Đọc (trang 44 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Câu cá

Đám trẻ trong xóm dẫn Nam đi câu cá. Nam thả câu. Cảm thấy nằng nặng, Nam giật lên.

Cả đám ôm nhau reo to:

- Một hai ba … con cá … giày to quá là to.

Trả lời:  

Đọc:   Học sinh đọc to, rõ ràng, rành mạch, ngắt nghỉ đúng dấu câu.

5. Điền vào chỗ trống 

Câu 1. (trang 45 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 43, 44, 45 Chủ đề 13: Thăm quê - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Nam thả câu 

Câu 2. (trang 45 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 43, 44, 45 Chủ đề 13: Thăm quê - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 43, 44, 45 Chủ đề 13: Thăm quê - Chân trời sáng tạo

6. Chính tả lựa chọn (trang 45 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 43, 44, 45 Chủ đề 13: Thăm quê - Chân trời sáng tạo

Trả lời 

Học sinh viết chính tả theo sự hướng dẫn của thầy cô.

7. Tự đánh giá (trang 45 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 43, 44, 45 Chủ đề 13: Thăm quê - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 43, 44, 45 Chủ đề 13: Thăm quê - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay khác: