Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 46, 47, 48 Chủ đề 14: Lớp em - Chân trời sáng tạo


Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 46, 47, 48 Chủ đề 14: Lớp em

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 46, 47, 48 Chủ đề 14: Lớp em sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 1.

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 46, 47, 48 Chủ đề 14: Lớp em - Chân trời sáng tạo

1. Nối hoặc khoanh ( trang 46 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vẽ đường cho bạn nhỏ tới trường. Đọc các chữ xuất hiện trên đường đi

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 46, 47, 48 Chủ đề 14: Lớp em - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 46, 47, 48 Chủ đề 14: Lớp em - Chân trời sáng tạo

Đọc các chữ xuất hiện trên đường đi: xếp đồ, tia chớp, tốp ca.

2. Đọc (trang 46 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 46, 47, 48 Chủ đề 14: Lớp em - Chân trời sáng tạo

Giúp bạn

Lớp Nam tổ chức phong trào Búp măng non. Sơ kết phong trào, các bạn đã góp 10 cái cặp, 15 hộp bút chì màu. Cô giáo bảo những vật dụng này sẽ gửi tặng các bạn vùng xa. Chắc các bạn ấy vui lắm.

1. Những vật dụng lớp bạn Nam đã đóng góp cho phong trào Búp Măng non: …………..

2. Một phong trào ở lớp em: …………… 

Trả lời

Học sinh đọc to, rõ ràng, rành mạch, ngắt nghỉ đúng chỗ.

1. Những vật dụng lớp bạn Nam đã đóng góp cho phong trào Búp Măng non: cái cặp, hộp bút chì màu. 

2. Một phong trào ở lớp em: Búp măng non. 

3. Điền vào chỗ trống 

Câu 1. (trang 47 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

? / ~

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 46, 47, 48 Chủ đề 14: Lớp em - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 46, 47, 48 Chủ đề 14: Lớp em - Chân trời sáng tạo

Câu 2. (trang 47 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

ng / ngh

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 46, 47, 48 Chủ đề 14: Lớp em - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 46, 47, 48 Chủ đề 14: Lớp em - Chân trời sáng tạo

4. Điền vào chỗ trống 

Câu 1. (trang 48 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 46, 47, 48 Chủ đề 14: Lớp em - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 46, 47, 48 Chủ đề 14: Lớp em - Chân trời sáng tạo

Câu 2. (trang 48 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 46, 47, 48 Chủ đề 14: Lớp em - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Chúng em họp lớp, xếp hàng. 

5. Chính tả lựa chọn (trang 48 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 46, 47, 48 Chủ đề 14: Lớp em - Chân trời sáng tạo

Trả lời 

Học sinh viết chính tả theo sự hướng dẫn của thầy cô.

6. Tự đánh giá( trang 48 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 46, 47, 48 Chủ đề 14: Lớp em - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 46, 47, 48 Chủ đề 14: Lớp em - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay khác: