Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 17, 17, 18 Chủ đề 5: Ở nhà - Chân trời sáng tạo


Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 17, 17, 18 Chủ đề 5: Ở nhà

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 17, 17, 18 Chủ đề 5: Ở nhà sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 1.

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 17, 17, 18 Chủ đề 5: Ở nhà - Chân trời sáng tạo

1. Nối hoặc khoanh (trang 16 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vẽ đường cho thỏ mẹ về nhà. Đọc các chữ xuất hiện trên đường đi

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 17, 17, 18 Chủ đề 5: Ở nhà - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 17, 17, 18 Chủ đề 5: Ở nhà - Chân trời sáng tạo

Đọc các chữ xuất hiện trên đường đi là: tê tê, cà chua, dừa, cá rô, cá trê, nhà

2. Đọc (trang 16 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 17, 17, 18 Chủ đề 5: Ở nhà - Chân trời sáng tạo

Thỏ bé ở nhà chờ mẹ

Trưa, mẹ đi chợ về. Mẹ mua mía và cỏ lá tre cho thỏ bé.

Trả lời:

HS đọc đúng, phát âm rõ ràng từng chữ.

HS đọc liền mạch cả câu, không dừng, ngắt giữa câu. Ngừng nghỉ đúng chỗ.

3. Nối hoặc khoanh (trang 16 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 17, 17, 18 Chủ đề 5: Ở nhà - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 17, 17, 18 Chủ đề 5: Ở nhà - Chân trời sáng tạo

4. Tô màu (trang 17 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Tô màu một trong hai tranh sau. Đọc các chữ có trong tranh đã tô

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 17, 17, 18 Chủ đề 5: Ở nhà - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 17, 17, 18 Chủ đề 5: Ở nhà - Chân trời sáng tạo

5. Điền vào chỗ trống

Câu 1. (trang 18 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

ng / ngh

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 17, 17, 18 Chủ đề 5: Ở nhà - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 17, 17, 18 Chủ đề 5: Ở nhà - Chân trời sáng tạo

Câu 2. (trang 18 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

tr / ch

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 17, 17, 18 Chủ đề 5: Ở nhà - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 17, 17, 18 Chủ đề 5: Ở nhà - Chân trời sáng tạo

Câu 3. (trang 18 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

r / g

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 17, 17, 18 Chủ đề 5: Ở nhà - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 17, 17, 18 Chủ đề 5: Ở nhà - Chân trời sáng tạo

6. Tự đánh giá (trang 18 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 17, 17, 18 Chủ đề 5: Ở nhà - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 17, 17, 18 Chủ đề 5: Ở nhà - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay khác: