Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 22, 23, 24, 25 Chủ đề 7: Thể thao - Chân trời sáng tạo


Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 22, 23, 24, 25 Chủ đề 7: Thể thao

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 22, 23, 24, 25 Chủ đề 7: Thể thao sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 1.

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 22, 23, 24, 25 Chủ đề 7: Thể thao - Chân trời sáng tạo

1. Nối hoặc khoanh (trang 22 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vẽ đường cho chú cáo con về lều. Đọc các chữ xuất hiện trên đường đi.

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 22, 23, 24, 25 Chủ đề 7: Thể thao - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 22, 23, 24, 25 Chủ đề 7: Thể thao - Chân trời sáng tạo

Các chữ xuất hiện trên đường đi là: cáo, sâu, mèo, cừu, rìu, lều

2. Viết (trang 22 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 22, 23, 24, 25 Chủ đề 7: Thể thao - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 22, 23, 24, 25 Chủ đề 7: Thể thao - Chân trời sáng tạo

3. Điền vào chỗ trống (trang 23 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

tr / ch

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 22, 23, 24, 25 Chủ đề 7: Thể thao - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 22, 23, 24, 25 Chủ đề 7: Thể thao - Chân trời sáng tạo

4. Đọc (trang 23 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 22, 23, 24, 25 Chủ đề 7: Thể thao - Chân trời sáng tạo

Thi thể thao

Ta mau mai thi thể thao

Ta thi nhau đi đều. Ta thi nhau đá cầu.

Ta thi nhau kéo co, thi nhau leo đèo. Ta ca là lá la

Trả lời:

Học sinh đọc to, rõ ràng, rành mạch.

Ngắt nghỉ đúng dấu câu, không đọc đứt quãng.

5. Điền vào chỗ trống (trang 24 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 22, 23, 24, 25 Chủ đề 7: Thể thao - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 22, 23, 24, 25 Chủ đề 7: Thể thao - Chân trời sáng tạo

6. Điền vào chỗ trống

Câu 1. (trang 25 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

ao / au / âu

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 22, 23, 24, 25 Chủ đề 7: Thể thao - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 22, 23, 24, 25 Chủ đề 7: Thể thao - Chân trời sáng tạo

Câu 2. (trang 25 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

êu / iu / ưu

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 22, 23, 24, 25 Chủ đề 7: Thể thao - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 22, 23, 24, 25 Chủ đề 7: Thể thao - Chân trời sáng tạo

7. Chính tả lựa chọn (trang 25 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 22, 23, 24, 25 Chủ đề 7: Thể thao - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Học sinh viết chính tả theo sự hướng dẫn của thầy cô.

8. Tự đánh giá (trang 25 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 22, 23, 24, 25 Chủ đề 7: Thể thao - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 22, 23, 24, 25 Chủ đề 7: Thể thao - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay khác: