Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 55, 56, 57 Chủ đề 17: Vườn ươm - Chân trời sáng tạo


Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 55, 56, 57 Chủ đề 17: Vườn ươm

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 55, 56, 57 Chủ đề 17: Vườn ươm sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 1.

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 55, 56, 57 Chủ đề 17: Vườn ươm - Chân trời sáng tạo

1. Điền vào chỗ trống

Câu 1. (trang 55 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Điền các từ ngữ cho sẵn dưới đây sao cho thích hợp với số thứ tự gắn với từng hình ảnh trong bức tranh

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 55, 56, 57 Chủ đề 17: Vườn ươm - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 55, 56, 57 Chủ đề 17: Vườn ươm - Chân trời sáng tạo

Câu 2. (trang 55 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Dựa vào bức tranh trên, em hãy hoàn thành câu sau:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 55, 56, 57 Chủ đề 17: Vườn ươm - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Chúng em đi vườn ươm. Vườn có chim yểng, dừa xiêm, nhãn xuồng, sầu riêng.

3. Đọc (trang 56 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 55, 56, 57 Chủ đề 17: Vườn ươm - Chân trời sáng tạo

Bài hát trồng cây

(Trích)

Ai trồng cây

Người đó có tiếng hát

Trên vòm cây

Chim hót mê say

….

Ai trồng cây

Người đó có bóng mát

Trong vòm cây

Quên nắng xa đường dài

Bế Kiến Quốc

Câu hỏi: Người trồng cây sẽ có ……..

Trả lời:

Người trồng cây sẽ có tiếng hát, bóng mát.

2. Điền vào chỗ trống

Câu 1. (trang 56 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

iêng / iêc / ương

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 55, 56, 57 Chủ đề 17: Vườn ươm - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

xanh biêng biếc

tiệc trái cây

hải đường

Câu 2. (trang 56 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

ươc / uông / uôm

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 55, 56, 57 Chủ đề 17: Vườn ươm - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Được ưa chuộng

Thược dược

Cánh buồm

3. Nối hoặc khoanh (trang 57 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Nối từ với hình ảnh có trong bức tranh

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 55, 56, 57 Chủ đề 17: Vườn ươm - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 55, 56, 57 Chủ đề 17: Vườn ươm - Chân trời sáng tạo

4. Điền vào chỗ trống (trang 57 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 55, 56, 57 Chủ đề 17: Vườn ươm - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Em thích đi vườn ươm.

4. Chính tả lựa chọn (trang 57 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 55, 56, 57 Chủ đề 17: Vườn ươm - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Học sinh viết chính tả theo sự hướng dẫn của thầy cô.

5. Tự đánh giá (trang 57 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 55, 56, 57 Chủ đề 17: Vườn ươm - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 55, 56, 57 Chủ đề 17: Vườn ươm - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay khác: