Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 30, 31, 32, 33 Chủ đề 9: Vui học - Chân trời sáng tạo


Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 30, 31, 32, 33 Chủ đề 9: Vui học

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 30, 31, 32, 33 Chủ đề 9: Vui học sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 1.

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 30, 31, 32, 33 Chủ đề 9: Vui học - Chân trời sáng tạo

1. Điền vào chỗ chấm

Câu 1. (trang 30 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

ac / ăc / âc 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 30, 31, 32, 33 Chủ đề 9: Vui học - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 30, 31, 32, 33 Chủ đề 9: Vui học - Chân trời sáng tạo

Câu 2. (trang 30 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

oc / ôc

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 30, 31, 32, 33 Chủ đề 9: Vui học - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 30, 31, 32, 33 Chủ đề 9: Vui học - Chân trời sáng tạo

2. Đọc (trang 31 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Sa mạc có gì?

Cô giáo dạy sóc nhỏ: sa mạc có ốc đảo. Ở đó có cây chà là, cỏ giấy… sa mạc là quê của lạc đà. Nghe cô giáo kể. sóc mê sa mạc ghê

Câu hỏi: Quê của lạc đà ở…

Trả lời

Học sinh đọc to, rành mạch, rõ ràng. Ngắt nghỉ đúng dấu câu, 

Trả lời câu hỏi: Quê lạc đà ở sa mạc. 

3. Chọn (trang 31 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 30, 31, 32, 33 Chủ đề 9: Vui học - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 30, 31, 32, 33 Chủ đề 9: Vui học - Chân trời sáng tạo

Dựa vào bức tranh làm 2 bài tập sau (trang 32 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 30, 31, 32, 33 Chủ đề 9: Vui học - Chân trời sáng tạo

1. Nối hoặc khoanh (trang 32 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 30, 31, 32, 33 Chủ đề 9: Vui học - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 30, 31, 32, 33 Chủ đề 9: Vui học - Chân trời sáng tạo

2. Điền vào chỗ trống (trang 32 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 30, 31, 32, 33 Chủ đề 9: Vui học - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Tài và Hà vẽ tranh. 

5. Tô màu (trang 33 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Tô màu cây, hoa có gắn chữ chứa vần “oc”, “uc”. Đọc các chữ có trong bức tranh đã tô.

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 30, 31, 32, 33 Chủ đề 9: Vui học - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 30, 31, 32, 33 Chủ đề 9: Vui học - Chân trời sáng tạo

Đọc các chữ có trong bức tranh: sóc, cúc, quả cóc

6. Chính tả lựa chọn (trang 33 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 30, 31, 32, 33 Chủ đề 9: Vui học - Chân trời sáng tạo

Trả lời 

Học sinh viết chính tả theo sự hướng dẫn của thầy cô.

7. Tự đánh giá (trang 33  VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 30, 31, 32, 33 Chủ đề 9: Vui học - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 30, 31, 32, 33 Chủ đề 9: Vui học - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay khác: