Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 37, 38, 39 Chủ đề 11: Bạn bè - Chân trời sáng tạo


Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 37, 38, 39 Chủ đề 11: Bạn bè

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 37, 38, 39 Chủ đề 11: Bạn bè sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 1.

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 37, 38, 39 Chủ đề 11: Bạn bè - Chân trời sáng tạo

1.Nối hoặc khoanh. (trang 37 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 37, 38, 39 Chủ đề 11: Bạn bè - Chân trời sáng tạo

Nối hai cột dưới đây sao cho phù hợp với bức tranh

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 37, 38, 39 Chủ đề 11: Bạn bè - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 37, 38, 39 Chủ đề 11: Bạn bè - Chân trời sáng tạo

2. Điền vào chỗ trống. (trang 37 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 37, 38, 39 Chủ đề 11: Bạn bè - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Các bạn vui chơi trên sân. Các bạn đi học. 

3. Nối hoặc khoanh (trang 38 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vẽ đường cho bạn Sơn và bạn Hà đến gặp bạn An. Đọc các chữ xuất hiện trên đường đi.

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 37, 38, 39 Chủ đề 11: Bạn bè - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 37, 38, 39 Chủ đề 11: Bạn bè - Chân trời sáng tạo

Đọc các chữ:  múa lân, kền kền, dế mèn, dâu chín, hòn non bộ, đàn hát.

Yêu cầu: đọc to, rõ ràng, đúng chính tả. 

3. Điền vào chỗ trống 

Câu 1. (trang 38 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

c / k

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 37, 38, 39 Chủ đề 11: Bạn bè - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Bàn học của bé kề bên cửa sổ. 

Câu 2. (trang 38 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

en / ơn / ên

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 37, 38, 39 Chủ đề 11: Bạn bè - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 37, 38, 39 Chủ đề 11: Bạn bè - Chân trời sáng tạo

Câu 3. (trang 38 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

an / on / un

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 37, 38, 39 Chủ đề 11: Bạn bè - Chân trời sáng tạo

4. Đọc (trang 39 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1

Các bạn đã chia sẻ với nhau: bút chì, …….. 

Trả lời: học sinh đọc to, rõ ràng, rành mạch, ngắt nghỉ đúng dấu câu

Các bạn đã chia sẻ với nhau: bút chì, giấy màu, đồ chơi, bút vở. 

5. Chính tả lựa chọn (trang 39 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 37, 38, 39 Chủ đề 11: Bạn bè - Chân trời sáng tạo

Trả lời 

Học sinh viết chính tả theo sự hướng dẫn của thầy cô.

6. Tự đánh giá (trang 39 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 37, 38, 39 Chủ đề 11: Bạn bè - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 37, 38, 39 Chủ đề 11: Bạn bè - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay khác: