Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 8, 9, 10 Chủ đề 20: Ngày tuyệt vời - Chân trời sáng tạo


Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 8, 9, 10 Chủ đề 20: Ngày tuyệt vời

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 8, 9, 10 Chủ đề 20: Ngày tuyệt vời sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 1.

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 8, 9, 10 Chủ đề 20: Ngày tuyệt vời - Chân trời sáng tạo

1. Điền vào chỗ trống

Câu 1 (trang 8 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 8, 9, 10 Chủ đề 20: Ngày tuyệt vời - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Đáp án: 

Huân chương, huýt sáo, khuyên bảo

Kỉ luật, tuyết rơi, huỳnh huỵch

Ngoảnh lại, ngoạm cỏ, bước ngoặt, con ngoẵng

Câu 2 (trang 8 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

c/k 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 8, 9, 10 Chủ đề 20: Ngày tuyệt vời - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 8, 9, 10 Chủ đề 20: Ngày tuyệt vời - Chân trời sáng tạo

Câu 3 (trang 9 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

v/d

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 8, 9, 10 Chủ đề 20: Ngày tuyệt vời - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 8, 9, 10 Chủ đề 20: Ngày tuyệt vời - Chân trời sáng tạo

Câu 4 (trang 9 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

Ch/tr

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 8, 9, 10 Chủ đề 20: Ngày tuyệt vời - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 8, 9, 10 Chủ đề 20: Ngày tuyệt vời - Chân trời sáng tạo

Câu 5 (trang 9 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

s/x

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 8, 9, 10 Chủ đề 20: Ngày tuyệt vời - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 8, 9, 10 Chủ đề 20: Ngày tuyệt vời - Chân trời sáng tạo

2. Đọc

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 8, 9, 10 Chủ đề 20: Ngày tuyệt vời - Chân trời sáng tạo

Câu 1 (trang 10 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): Mẹ đưa Nguyệt đi đâu?

Trả lời:

Mẹ đưa Nguyệt đi xem đường sách.

Câu 2 (trang 10 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2). Nêu hình ảnh em thích trong bài?

Trả lời:

Em thích hình ảnh đường sách đẹp với những tấm pa nô lung linh sách, hai bên đường quầy sách tầng tầng.

3. Điền vào chỗ trống (trang 10 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 8, 9, 10 Chủ đề 20: Ngày tuyệt vời - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 8, 9, 10 Chủ đề 20: Ngày tuyệt vời - Chân trời sáng tạo

4. Chính tả tự chọn (trang 10 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

Trả lời: 

Học sinh viết chính tả theo sự hướng dẫn của thầy cô. 

5. Tự đánh giá (trang 10 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 8, 9, 10 Chủ đề 20: Ngày tuyệt vời - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 8, 9, 10 Chủ đề 20: Ngày tuyệt vời - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay khác: