X

Giải Tập bản đồ Địa Lí 6

Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất


Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Địa Lí 6: Quan sát quả Địa cầu và hình 1, em hãy điền từ thích hợp vào chỗ chấm (...):

- Các đường nối liền cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa cầu là những đường....................................

- Đừng kinh tuyến đi qua Luân Đôn có số độ là..........kinh tuyến này có tên gọi là............. Tìm, ghi số độ và tên của đường đó lên bản đồ ở hình 1.

- Những đường tròn trên quả Địa cầu nhỏ dần về hai cực và vuông góc với đường kinh tuyến là những đường............... Đường vĩ tuyến dài nhất trên quả Địa cầu có số độ là............. Đường này được gọi là............... Ghi tên đường đó vào chỗ chấm (...) trên bản đồ.

Lời giải:

- Các đường nối liền cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa cầu là những đường kinh tuyến.

- Đừng kinh tuyến đi qua Luân Đôn có số độ là 0o kinh tuyến này có tên gọi là kinh tuyến gốc. Tìm, ghi số độ và tên của đường đó lên bản đồ hình 1.

- Những đường tròn trên quả Địa cầu nhỏ dần về hai cực và vuông góc với đường kinh tuyến là những đường vĩ tuyến. Đường vĩ tuyến dài nhất trên quả Địa cầu có số độ là 0o. Đường này được gọi là xích đạo. Ghi tên đường đó vào chỗ chấm (...) trên bản đồ.

Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

Bài 2 trang 3 Tập bản đồ Địa Lí 6: Điền tiếp vào chỗ chấm (...): nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, nửa cầu Đông, nửa cầu Tây vào hình 2 cho đúng.

Điền tiếp vào chỗ chấm (...): nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, nửa cầu Đông, nửa cầu Tây vào hình 2 cho đúng.

Lời giải:

Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

Bài 3 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào hình 1 em hãy cho biết châu nào có cả đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc đi qua.........................

Lời giải:

Châu lục có cả đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc đi qua là châu Phi.

Bài 4 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 6: Đánh dầu X vào ô trống ý em cho là đúng nhất

Dựa vào kinh tuyến gốc ta có thể biết được

  Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến 180o
  Các kinh tuyến bên phải kinh tuyến gốc là kinh tuyến Đông
  Các kinh tuyến bên phải kinh tuyến gốc là kinh tuyến Tây
  Tất cả các ý trên

Lời giải:

Dựa vào kinh tuyến gốc ta có thể biết được

x Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến 180o
  Các kinh tuyến bên phải kinh tuyến gốc là kinh tuyến Đông
  Các kinh tuyến bên phải kinh tuyến gốc là kinh tuyến Tây
  Tất cả các ý trên

Bài 5 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 6: Đánh dầu X vào ô trống ý em cho là đúng nhất

Vòng tròn vĩ tuyến lớn nhất là:

  Đường xích đạo
  Vĩ tuyến 0o
  Vĩ tuyến gốc
  Tất cả các ý trên

Lời giải:

Vòng tròn vĩ tuyến lớn nhất là:

  Đường xích đạo
  Vĩ tuyến 0o
  Vĩ tuyến gốc
x Tất cả các ý trên

Xem thêm các bài Giải tập bản đồ Địa Lí lớp 6 khác: