X

Giải Tập bản đồ Địa Lí 6

Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả


Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả

Bài 1 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào bản đồ múi giờ trên thế giới ở hình 1 và đồng hồ vẽ ở bảng dưới đây, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) giờ của các địa phương ở bảng cho đúng.

Luân Đôn Hà Nội Bắc Kinh Tôk ô Xao Paolô Niu Iooc
......... ......... ......... ......... ......... .........

Lời giải:

Luân Đôn Hà NộiBắc Kinh Tôk ô Xao Paolô Niu Iooc
0h 7h 8h 9h 21h 19h

Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Địa Lí 6: Nếu mỗi độ là một kinh tuyến. Vậy mỗi khu vực giờ có bao nhiêu kinh tuyến? Ở mỗi khu vực giờ, giờ của kinh tuyến nào là chính xác nhất?

Lời giải:

- Mỗi khu vực giờ có 15 kinh tuyến.

- Ở mỗi khu vực giờ, giờ của kinh tuyến chính giữa khu vực là chính xác nhất.

Bài 3 trang 11 Tập bản đồ Địa Lí 6: Các múi giờ ở phía Đông và ở phía Tây so với nước ta, phía nào có giờ sớm hơn, phía nào có giờ muộn hơn?

Lời giải:

So với nước ta:

- Múi giờ ở phía Tây có giờ sớm hơn.

- Múi giờ phía Đông có giờ muộn hơn.

Bài 4 trang 11 Tập bản đồ Địa Lí 6: ): Dựa vào hình 2 và nội dung SGK, em hãy:

- Vẽ mũi tên chỉ rõ hướng (chiều) tự quay của Trái Đất quanh trục.

- Cho biết ánh sáng trên Trái Đất do đâu mà có

- Vì sao cùng một lúc chỉ có một nửa Trái Đất được chiếu sáng, còn nửa kia nằm trong bóng tối?

- Giải thích vì sao trên Trái Đất có ngày và đêm liên tục.

Lời giải:

- Vẽ mũi tên chỉ rõ hướng (chiều) tự quay của Trái Đất quanh trục.

SBT địa lý  6 Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

Ánh sáng trên Trái Đất là do ánh sáng Mặt Trời chiếu tới.

- Cùng một lúc chỉ có một nửa Trái Đất được chiếu sáng, còn nửa kia nằm trong bóng tối vì Trái Đất có hình cầu.

- Giải thích vì sao trên Trái Đất có ngày và đêm liên tục

+ Trái Đất có dạng hình cầu nên cùng một thời điểm chỉ có một nửa chiếu sáng (ngày), một nửa nằm trong bóng tối (đêm).

+ Nhờ hoạt động tự quay quanh trục của Trái Đất nên ở khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm.

Xem thêm các bài Giải tập bản đồ Địa Lí lớp 6 khác: