X

Giải Tập bản đồ Địa Lí 6

Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất


Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất

Bài 1 trang 38 Tập bản đồ Địa Lí 6: Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng:

Lớp đất (hay thổ nhưỡng) là:

Lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa.
Lớp vật chất mỏng có độ phì.
Tất cả các ý trên

Lời giải:

Lớp đất (hay thổ nhưỡng) là:

Lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa.
Lớp vật chất mỏng có độ phì.
x Tất cả các ý trên

Bài 2 trang 38 Tập bản đồ Địa Lí 6: ): Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây để thấy rõ đặc điểm của từng thành phần thổ nhưỡng sau:

Thành phần Đặc điểm
CHẤT KHOÁNG .............................................................................................
CHẤT HỮU CƠ .............................................................................................
NƯỚC VÀ KHÔNG KHÍ .............................................................................................

Lời giải:

Thành phần Đặc điểm
CHẤT KHOÁNG

_ Chiếm phần lướn trọng lượng của trái đất

_Gồm những hạt khoáng có màu sắc loang lổ và kích thước to nhỏ khác nhau

CHẤT HƯU CƠ

_Chiếm một tỉ lệ nhỏ ,tồn tại chủ yếu trong tầng trên của lớp trái đất

_có mầu xám thẫm hoặc đen

NƯỚC VÀ KHÔNG KHÍ Tồn tại trong các khe hống của các loại khoáng

Bài 3 trang 38 Tập bản đồ Địa Lí 6: Các loại đất đều có một tính chất hết sức quan trọng, theo em đó là:....................

Lời giải:

Các loại đất đều có một tính chất hết sức quan trọng, theo em đó là: độ phì

Bài 4 trang 38 Tập bản đồ Địa Lí 6: Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng:

Các nhân tố hình thành đất gồm

Đá mẹ
Sinh vật
Khí hậu
Thời gian hình thành đất
Tất cả các nhân tố trên

Lời giải:

Các nhân tố hình thành đất gồm

Đá mẹ
Sinh vật
Khí hậu
Thời gian hình thành đất
x Tất cả các nhân tố trên

Xem thêm các bài Giải tập bản đồ Địa Lí lớp 6 khác: