X

Giải Tập bản đồ Địa Lí 6

Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 23: Sông và hồ


Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 23: Sông và hồ

Bài 1 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào hình 59 trong SGK và nội dung bài học, em hãy:

- Điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở hình dưới đây các từ: Sông chính, phụ lưu, chi lưu.

- Tô màu để xác định rõ lưu vực hệ thống sông ở hình 1.

- Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng.

Lưu vực sông là:

Dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa
Diện tích đất đai cung cấp nước cho một con sông

Lời giải:

- Điền tiếp vào chỗ chấm và ô màu:

SBT địa lý  6 Bài 23: Sông và hồ | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

- Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng

Lưu vực sông là:

Dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa
x Diện tích đất đai cung cấp nước cho một con sông

Bài 2 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào nội dung bài học, em hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Lưu lượng là gì?

- Giả sử tại địa điểm A của một con sông, người ta đo vận tốc nước chảy là 1,2m/s; diện tích mặt cắt ngang của dòng sông là 1300m2. Tính lưu lượng nước tại địa điểm A.

Lời giải:

- Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một thời điểm nào đó, trong một giây đồng hồ (được biểu hiện bằng m3/s).

- Tính lưu lượng khi vận tốc nước chảy là 1,2m/s; diện tích mặt cắt ngang của dòng sông là 1300m2.

(Công thức: Lưu lượng = vận tốc ∗ diện tích mặt cắt ngang)

Lưu lượng = 1,2 ∗1300 = 1560 m3/s.

Bài 3 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 6: Quan sát biểu đồ về lượng nước của sông Hồng (tại trạm Sơn Tây ở hình 3) qua các tháng trong năm, em hãy:

- Tô màu khác nhau vào các ô trống để phân biệt các tháng mùa lũ và các tháng mùa cạn.

- Điền các từ vào chỗ chấm (...): Mùa lũ ở sông Hồng kéo dài............... tháng, bắt đầu từ tháng............ đến tháng................ Mùa cạn kéo dài ............tháng, từ tháng ............... đến tháng ........... năm sau.

Lời giải:

- Tô màu

SBT địa lý  6 Bài 23: Sông và hồ | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

- Điền các từ vào chỗ chấm: Mùa lũ ở sông Hồng kéo dài 5 tháng, bắt đầu từ tháng VI đến tháng X. Mùa cạn kéo dài 7 tháng, từ tháng XI đến tháng IV năm sau.

Bài4 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào tính chất của nước người ta có thể chia ra làm mấy loại hồ? Đó là những loại hồ nào?

Lời giải:

Dựa vào tính chất của nước người ta có thể chia ra làm 2 loại hồ. Đó là hồ nước ngọt và hồ nước mặn.

Bài 5 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào nội dung trong SGk và sự hiểu biết cảu bản thân, em hãy kể tên một vài loại hồ được phân loại theo nguồn gốc hình thành mà em biết.

Lời giải:

Một vài loại hồ được phân loại theo nguồn gốc hình thành: Hồ móng ngựa, hồ miệng núi lửa, hồ thủy điện, hồ nhân tạo,...

Xem thêm các bài Giải tập bản đồ Địa Lí lớp 6 khác: