X

Giải Tập bản đồ Địa Lí 6

Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 24: Biển và đại dương


Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 24: Biển và đại dương

Bài 1 trang 35 Tập bản đồ Địa Lí 6: ): Dựa vào nội dung của bài trong SGK và số liệu ở hình dưới đây về độ muối của nước biển và đại dương, em hãy:

- Điền tiếp tên các địa điểm vào chỗ chấm (...) cho đúng độ muối (độ mặn) ở các biển:

- Cho biết vì sao ở biển Hồng Hải lại có độ muối cao như vậy?

- Cho biết vì sao ở biển Bantich lại có độ muối thấp như vậy?

Lời giải:

- Điền tên:

SBT địa lý  6 Bài 24: Biển và đại dương | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

- Biển Hồng Hải lại có độ muối cao như vậy vì biển này có ít sông chảy vào, độ bốc hơi lại rất cao.

- Biển Bantich lại có độ muối thấp như vậy vì biền này kín, có nguồn nước sông phong phú.

Bài 2 trang 35 Tập bản đồ Địa Lí 6: Nước trong các biển và đại dương có 3 hình thức chuyển động chính, em hãy nối 3 hình thức chuyển động đó với 3 nguyên nhân chủ yếu sinh ra chúng sao cho đúng:

SBT địa lý  6 Bài 24: Biển và đại dương | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

Lời giải:

SBT địa lý  6 Bài 24: Biển và đại dương | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

Bài 3 trang 35 Tập bản đồ Địa Lí 6: Em hãy nêu những ảnh hưởng của dòng hải lưu (nóng hoặc lạnh) đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua?

Lời giải:

Những ảnh hưởng của dòng hải lưu (nóng hoặc lạnh) đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua:

- Dòng biển nóng: làm tăng nhiệt độ vùng ven bờ, cung cấp nhiệt, ẩm cho những khối khí thổi từ đại dương thổi đến làm cho các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua ấm và ẩm hơn.

- Dòng biển nóng: làm giảm nhiệt độ vùng ven bờ, làm giảm nhiệt, ẩm những khối khí thổi từ đại dương thổi đến làm cho các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua lạnh và khô hơn.

Xem thêm các bài Giải tập bản đồ Địa Lí lớp 6 khác: