X

Giải Tập bản đồ Địa Lí 6

Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)


Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)

Bài 1 trang 21 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào nguyên nhân hình thành, có mấy loại bình nguyên chính? Đó là những loại nào?

Lời giải:

Dựa vào nguyên nhân hình thành, người ta phân ra hai loại bình nguyên chính:

- Bình nguyên do băng hà bào mòn.

- Bình nguyên do phù sa của biển hay của các con sông lớn bồi tụ.

Bài 2 trang 21 Tập bản đồ Địa Lí 6: Em hãy điền tiếp nội dung phù hợp vào bảng dưới đây:

Dạng Địa Hình Độ Cao Tuyệt Đối Đặc Điểm Địa Hình Ý Nghĩa Đối Với Sản Xuất Nông Nghiệp
Bình Nguyên ........................... ........................... ...........................
Cao Nguyên ........................... ........................... ...........................

Lời giải:

Dạng Địa Hình Độ Cao Tuyệt Đối Đặc Điểm Địa Hình Ý Nghĩa Đối Với Sản Xuất Nông Nghiệp
Bình Nguyên Thường dưới 200m Bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng Thuận lợi cho việc tưới tiêu, gieo trồng các loại lương thực, thực phẩm
Cao Nguyên Trên 500m - Bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng. Thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn.
- Sườn dốc, nhiều khi dựng đứng thành vách so với vùng đất xung quanh

Xem thêm các bài Giải tập bản đồ Địa Lí lớp 6 khác: