X

Giải Tập bản đồ Địa Lí 6

Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời


Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

Bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 6: Quan sát hình 1, em hãy cho biết:

- Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (theo chiều thuận hay ngược chiều kim đồng hồ?)

- Nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt trời nhiều nhất vào ngày nào?

- Nửa cầu Nam ngả về phía Mặt trời nhiều nhất vào ngày nào?

- Cả hai nửa cầu Bắc và Nam hướng về phía Mặt Trời như nhau vào những ngày nào?

- Từ sau ngày 21 tháng 3 đến trước ngày 23 tháng 9, nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn? Lúc đó là mùa.............. của nửa cầu........... và là mùa ............ của nửa cầu.................

- Từ sau ngày 23 tháng 9 đến trước ngày 21 tháng 3 năm sau, nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn? Lúc đó là mùa.............. của nửa cầu........... và là mùa ............ của nửa cầu.................

Lời giải:

- Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: Theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

- Nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt trời nhiều nhất vào ngày hạ chí (22/6).

- Nửa cầu Nam ngả về phía Mặt trời nhiều nhất vào ngày đông chí (22/12).

- Cả hai nửa cầu Bắc và Nam hướng về phía Mặt Trời như nhau vào những ngày: xuân phân (21/3) và thu phân (23/9).

- Từ sau ngày 21 tháng 3 đến trước ngày 23 tháng 9, nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn. Lúc đó là mùa hè của nửa cầu Bắc và là mùa đông của nửa cầu Nam.

- Từ sau ngày 23 tháng 9 đến trước ngày 21 tháng 3 năm sau, nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn. Lúc đó là mùa đông của nửa cầu Bắc và là mùa hè của nửa cầu Nam.

Bài 2 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 6: Đánh dấu X vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng nhất.

Trong một năm ánh sáng Mặt Trời chiếu:

  Vuông góc một lần ở chí tuyến Bắc, một lần ở chí tuyến Nam.
  Vuông góc 2 lần ở các vĩ tuyến nằm giữa 2 chí tuyến.
  Không vuông góc với các vĩ tuyến nằm ngoài 2 chí tuyến
  Tất cả các ý trên

Lời giải:

Trong một năm ánh sáng Mặt Trời chiếu:

  Vuông góc một lần ở chí tuyến Bắc, một lần ở chí tuyến Nam.
  Vuông góc 2 lần ở các vĩ tuyến nằm giữa 2 chí tuyến.
  Không vuông góc với các vĩ tuyến nằm ngoài 2 chí tuyến
x Tất cả các ý trên

Bài 3 trang 13 Tập bản đồ Địa Lí 6: Đánh dấu X vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng.

Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 là hai ngày

  ở hai nửa cầu Bắc và Nam có thời gian chiếu sáng như nhau
  Ở các vĩ độ đều có góc chiếu sáng như nhau
  Ở các vĩ độ đều nhận được một lượng nhiệt như nhau
  Tất cả các ý trên

Lời giải:

Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 là hai ngày

x ở hai nửa cầu Bắc và Nam có thời gian chiếu sáng như nhau
  Ở các vĩ độ đều có góc chiếu sáng như nhau
  Ở các vĩ độ đều nhận được một lượng nhiệt như nhau
  Tất cả các ý trên

Bài 4 trang 13 Tập bản đồ Địa Lí 6: Đánh dấu X vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng.

Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 là hai ngày

  Mặt Trời chiếu vuông góc ở xích đạo và chí tuyến
  Hai nửa cầu Bắc và Nam đều hướng về phía Mặt trời như nhau.
  Cả hai nửa đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau
  Tất cả các ý trên

Lời giải:

Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 là hai ngày

  Mặt Trời chiếu vuông góc ở xích đạo và chí tuyến
x Hai nửa cầu Bắc và Nam đều hướng về phía Mặt trời như nhau.
x Cả hai nửa đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau
  Tất cả các ý trên

Xem thêm các bài Giải tập bản đồ Địa Lí lớp 6 khác: