X

Giải Tập bản đồ Địa Lí 6

Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất


Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 1 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào hình 1 dưới đây, điền tiếp các từ vào chỗ chấm (...) cho đúng:

- Độ cao tuyệt đối của đỉnh núi A là khoảng cách từ đỉnh núi đến.......................

- Độ cao tương đối của đỉnh núi A là khoảng cách từ đỉnh núi đến.................. và.......................

Lời giải:

- Độ cao tuyệt đối của đỉnh núi A là khoảng cách từ đỉnh núi đến mực nước biển.

- Độ cao tương đối của đỉnh núi A là khoảng cách từ đỉnh núi đến thung lũng C và chân núi B .

Bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 6: Hãy sắp xếp các núi có độ cao tuyệt đối là: 956m, 789m, 1556m, 1678m, 2354m, 3143m vào bảng dưới đây sao cho phù hợp

Độ cao tuyệt đối Loại núi
........................................... Cao
........................................... Thấp
........................................... Trung Bình

Lời giải:

Độ cao tuyệt đối Loại núi
2354m, 3143m Cao
956m, 789m, Thấp
1556m, 1678m Trung Bình

Bài 3 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 6: Quan sát hình 2 và 3, hãy điền tiếp các từ vào chỗ chấm (...) cho đúng.

- Hình 2 thể hiện địa hình núi................vì........................................................

- Hình 3 thể hiện địa hình núi................vì........................................................

- Núi già và núi trẻ khác nhau ở những điểm nào? (đỉnh núi, sườn núi, thung lũng)................................................................................................................

Lời giải:

- Hình 2 thể hiện địa hình núi trẻ vì đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp.

- Hình 3 thể hiện địa hình núi già vì đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng rộng.

- Núi già và núi trẻ khác nhau:

+ Đỉnh núi: Núi già có đỉnh tròn, núi trẻ có đỉnh nhọn

+ Sườn núi: Núi già có sườn thoải, núi trẻ có sườn dốc

+ Thung lũng: Núi già có thung lũng rộng, núi trẻ có thung lũng hẹp.

Bài 4 trang 21 Tập bản đồ Địa Lí 6: Địa hình núi đã vôi (địa hình cácxtơ) có đặc điểm gì?

Lời giải:

Địa hình núi đã vôi (địa hình cácxtơ) có đặc điểm:

- Các đỉnh núi thường lởm chởm, sắc nhọn.

- Trong địa hình núi đã vôi thường có nhiều hang động đẹp

Xem thêm các bài Giải tập bản đồ Địa Lí lớp 6 khác: