X

Giải Tập bản đồ Địa Lí 6

Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất


Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Bài 1 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 6: Quan sát hình 1, em hãy:

- Tô màu vào diện tích mà em cho là thể hiện tỉ lệ lục địa, tô màu xanh vào diện tích mà em cho là thể hiện tỉ lệ đại dương.

- Dựa vào số liệu SGK, em hãy tính rồi điền tiếp vào bảng (trang 17) sao cho đúng (diện tích mỗi nửa cầu là 255 triệu km2):

SBT địa lý  6 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

- Nhận xét chung về tỉ lệ lục địa và đại dương

Lời giải:

- Tô màu:

SBT địa lý  6 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

- Tính rồi điền tiếp vào bảng

SBT địa lý  6 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

- Nhận xét chung về tỉ lệ lục địa và đại dương: Trên bề mặt trái Đất, diên tích đại dương chiếm tỉ lệ lớn (khoảng 70,8%), lớn gấp 2,4 lần tỉ lệ diện tích của lục địa (khoảng 29,2%)

Bài 2 trang 17 Tập bản đồ Địa Lí 6: Quan sát hình 29 trong SGK, đối chiếu với hình 2:

- Em hãy điền vào chỗ chấm (...) tên của các bộ phận: Thềm lục địa, sườn lục địa, rìa lục địa

- Nêu độ sâu của:

Thềm lục địa.................................. Sườn lục địa........................................

Lời giải:

- Điền vào chỗ chấm:

SBT địa lý  6 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

- Độ sâu của:

+ Thềm lục địa: Từ 0m đến -200m.

+ Sườn lục địa: Từ -200m đến -2500m.

Bài 3 trang 17 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào diện tích đã thể hiện trên bản đồ ở hình 3 (trang 18), em hãy điền tiếp tên các lục địa vào chỗ chấm (...) và cho biết:

-Lục địa nào có diện tích lớn nhất?

Lục địa đó nằm ở (bán cầu nào)?

- Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất?

Lục địa đó nằm ở (bán cầu nào)?

- Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc?

- Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu nam?

Lời giải:

SBT địa lý  6 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

- Lục địa có diện tích lớn nhất là lục địa Á – Âu.

Lục địa đó nằm ở bán cầu Bắc.

- Lục địa có diện tích nhỏ nhất là lục địa Ôxtrâylia.

Lục địa đó nằm ở bán cầu Nam.

- Các lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc là lục địa Bắc Mĩ và lục địa Á – Âu.

- Các lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam là lục địa Ôxtrâylia và lục địa Nam Cực

Bài 4 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào số liệu về diện tích các đại dương trên thế giới trong SGK (trang 35), em hãy:

- Điền tiếp tên các đại dương vào chỗ chấm (...) ở biểu đồ của hình 4 cho đúng.

- Đại dương nào có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương?

- Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương?

- Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt các đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm?

Lời giải:

- Điền tiếp tên các đại dương vào chỗ chấm (...) ở biểu đồ của hình 4.

SBT địa lý  6 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

Đại dương có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương là Thái Bình Dương.

- Đại dương có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương là Bắc Băng Dương.

- Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt các đại dương chiếm 70,8%.

Xem thêm các bài Giải tập bản đồ Địa Lí lớp 6 khác: