X

Giải Tập bản đồ Địa Lí 6

Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất


Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất

Bài 1 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào nội dung bài học, em hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố thực vật trên Trái Đất.

Lời giải:

Khí hậu là nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt nhất đến sự phân bố thực vật trên Trái Đất:

- Tùy theo đặc điểm khí hậu ở mỗi nơi mà có các loại thực vật khác nhau

- Mức độ phong phú hay nghèo nàn của thực vật ở mỗi nơi là do khí hậu quyết định.

Bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 6: Bằng những hiểu biết của bản thân và những kiến thức đã học, em hãy sắp xếp các loài thực vật và động vật vào 3 đới khí hậu: Đới nóng (nhiệt đới), đới ôn hòa (ôn đới), đới lạnh (hàn đới) theo dàn ý sau:

Đới Thực vật chủ yếu Động vật chủ yếu
HÀN ĐỚI(Đới lạnh) .......................... ..........................
ÔN ĐỚI(Đới ôn hòa) .......................... ..........................
NHIỆT ĐỚI(Đới nóng) .......................... ..........................

Lời giải:

Đới Thực vật chủ yếu Động vật chủ yếu
HÀN ĐỚI(Đới lạnh)

- Rêu ,địa

- Các loại cây lá kim :thông, vân sam ,....

Gấu trắng ,hải cẩu ,chim cánh cụt, cá voi xanh,...

ÔN ĐỚI(Đới ôn hòa)

- Rừng lá kim với các loại cây :thông,vân sam,linh sam ,...

- Rừng lá rộng rung lá theo mùa với các loại cây sồi ,tần bì, bạch dương , phong ,....

Tuần lộc, chó sói, cáo

NHIỆT ĐỚI(Đới nóng)

Rừng rậm với các loại cây họ đậu họ vang ,...và các loại cây leo thân gỗ ,phong lan ,tầm gửi ,...

Các loại cỏ cao ở xavan

Khỉ, vượn,voi, sư tử ,ngựa , hưu cao cổ, hổ ,...

Xem thêm các bài Giải tập bản đồ Địa Lí lớp 6 khác: