X

Giải Tập bản đồ Địa Lí 6

Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất


Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 1 trang 19 Tập bản đồ Địa Lí 6: Nối ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp:

SBT địa lý  6 Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

Lời giải:

SBT địa lý  6 Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

Bài 2 trang 19 Tập bản đồ Địa Lí 6: Chọn các từ: uốn nếp, đứt gãy, xâm thực, phong hóa, núi lửa, bồi tụ, động đất rồi điền vào bảng dưới đây sao cho phù hợp.

A B.Biểu Hiện
1.Nội Lực............................
2.Ngoại Lực ............................

Lời giải:

A B.Biểu Hiện
1.Nội Lực Uốn nếp, đứt gãy, núi lửa, động đất
2.Ngoại Lực Xâm thực, phong hóa, bồi tụ

Bài 3 trang 19 Tập bản đồ Địa Lí 6: Nêu một số ví dụ về tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Lời giải:

Ví dụ về tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất:

- Nước chảy trên các khối núi đá vôi tạo nên các hang động

- Nước sông mang theo phù sa, bồi đắp các đồng bằng châu thổ như đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long.

Bài 4 trang 19 Tập bản đồ Địa Lí 6: : Những vùng nào trên thế giới có nhiều động đất và núi lửa?

Lời giải:

Những vùng trên thế giới có nhiều động đất và núi lửa là vùng ven bờ lục địa quanh Thái bình Dương: Đông Á, Đông Nam Á, bờ Tây châu Mỹ,...

Xem thêm các bài Giải tập bản đồ Địa Lí lớp 6 khác: