X

1000 Câu trắc nghiệm Lịch Sử 12

Tổng hợp 1000 Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án | Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án hay nhất


Haylamdo xin gửi đến bạn đọc tuyển tập 1000 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 chọn lọc, có đáp án với các câu hỏi được biên soạn theo bài học đầy đủ các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao giúp bạn học tốt môn Lịch Sử 12.

1000 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 năm 2024 (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Chương 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949) (có lời giải)

Câu hỏi trắc nghiệm Chương 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991).Liên Bang Nga ( 1991- 2000) (có lời giải)

Câu hỏi trắc nghiệm Chương 3: Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945-2000) (có lời giải)

Câu hỏi trắc nghiệm Chương 4: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000) (có lời giải)

Câu hỏi trắc nghiệm Chương 5: Quan hệ quốc tế (1945-2000) (có lời giải)

Câu hỏi trắc nghiệm Chương 6: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa (có lời giải)

Câu hỏi trắc nghiệm Chương 1: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 (có lời giải)

Câu hỏi trắc nghiệm Chương 2: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 (có lời giải)

Câu hỏi trắc nghiệm Chương 3: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 (có lời giải)

Câu hỏi trắc nghiệm Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 (có lời giải)

Câu hỏi trắc nghiệm Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 (có lời giải)

(mới) Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia năm 2023

Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại (1945-2000)

Chương 1: Bối cảnh quốc tế từ sau chiến tranh thế giới thứ hai

Chương 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000)

Chương 3: Các nước Á, Phi, và Mĩ La Tinh (1945-2000)

Chương 4: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000)

Chương 5: Quan hệ quốc tế (1945-2000)

Chương 6: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 1: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

Chương 2: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

Chương 3: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 1 có đáp án năm 2024

Câu 1:

Tháng 2/1945, Hội nghị Ianta được triệu tập với sự tham gia của nguyên thủ 3 cường quốc là

A. Xtalin (Liên Xô), Rudơven (Mĩ), Sơcxin (Anh).

B. Goocbachop (Liên Xô), Rudơven (Mĩ), Sơcxin (Anh).

C. Xtalin (Liên Xô), Nícxơn (Mĩ), Sơcxin (Anh).

 D. Goocbachop (Liên Xô), Nícxơn (Mĩ), Sơcxin (Anh).

Xem lời giải »


Câu 2:

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là

A. đàm phán, kí kết những hiệp ước hòa bình với các nước phát xít bại trận.

B. các nước thắng trận thoả thuận việc phân chia Đức thành hai quốc gia Đông Đức và Tây Đức.

C. quyết định thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

D. các nước phát xít Đức, Italia kí văn kiện đầu hàng phe Đồng minh vô điều kiện.

Xem lời giải »


Câu 3:

Hội nghị Ianta diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. Ngày 4 đến 11/2/1945

B. Ngày 2 đến 14/2/1945.

C. Ngày 2 đến 12/4/1945.

D. Ngày 12 đến 22/4/ 1945

Xem lời giải »


Câu 4:

Hội nghị Ianta (tháng 2/1945) không thông qua quyết định nào?

A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

B. Quy định việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít. 

C. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

D. Giao cho quân Pháp việc giải giáp quân đội Nhật ở Đông Dương. 

Xem lời giải »


Câu 5:

Duy trì hòa bình, an ninh thế giới và phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của các nước là nhiệm vụ chính của

A. Tổ chức ASEAN.       

B. Liên minh châu Âu.

C. Hội Quốc liên.

D. Liên hợp quốc.

Xem lời giải »


Câu 6:

Từ ngày 25/4 đến ngày 26/6/1945, một hội nghị quốc tế được họp tại Xan Phranxico (Mĩ) với sự tham gia của đại biểu

A. 35 nước.

B. 48 nước.

C. 50 nước.

D. 55 nước.

Xem lời giải »


Câu 7:

Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị quốc tế nào dưới đây ?

A. Hội nghị Ianta (tháng 2/1945).

B. Hội nghị Xan Phranxixcô (tháng 4 - tháng 6/1945).

C. Hội nghị Pôt-xđam (tháng 8/1945).

D. Hội nghị Pari (1973).

Xem lời giải »


Câu 8:

Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia đầy đủ tất cả các thành viên, họp mỗi năm 1 lần để bàn bạc thảo luận các vấn đề liên quan đến Hiến chương của Liên hợp quốc?

A. Ban thư kí.

B. Hội đồng Bảo an.

C. Hội đồng quản thác quốc tế.

D. Đại hội đồng.

Xem lời giải »


Câu 9:

Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là

A. trừng trị các hoạt động gây chiến tranh.

B. thúc đẩy quan hệ thương mại tự do.

C. duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

D. ngăn chặn tình trạng bùng nổ dân số.

Xem lời giải »


Câu 10:

Cơ quan giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong việc duy trì hòa bình, an ninh thế giới là

A. Đại hội đồng.

B. Hội đồng kinh tế và xã hội.

C. Hội đồng quản thác.

D. Hội đồng Bảo an.

Xem lời giải »


Câu 11:

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có bao nhiêu nước thành viên ?

A. 15 nước.

B. 5 nước.

C. 20 nước.

D. 10 nước.

Xem lời giải »


Câu 12:

Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc khi nào và là thành viên thứ bao nhiêu của tổ chức này ?

A. Tháng 9/1973, thành viên thứ 148.

B. Tháng 9/1976, thành viên thứ 146.

C. Tháng 9/1977, thành viên thứ 149.

D. Tháng 9/1975, thành viên thứ 147.

Xem lời giải »


Câu 13:

Nội dung nào dưới đây không phải là vấn đề cấp bách đặt ra đối với các cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh vào đầu năm 1945?

A. Nhanh chóng đánh bại chủ nghĩa phát xít.

B. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.

C. Phân chia thành quả chiến thắng.

D. Kí hòa ước với các nước bại trận.

Xem lời giải »


Câu 14:

Theo quyết định của Hội nghị Ianta, quân đội của những nước nào sẽ làm nhiệm vụ giải giáp chủ nghĩa phát xít tại nước Đức ?

A. Anh, Pháp, Liên Xô, Mĩ.

B. Anh, Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ.

C. Mĩ, Liên Xô, Canada, Pháp.

D. Mĩ, Pháp, Anh, Canada.

Xem lời giải »


Câu 15:

Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) là

A. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa.

B. Quỹ Nhi đồng.

C. Hội đồng Quản thác.

D. Tổ chức Y tế thế giới.

Xem lời giải »


Câu 16:

Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc nào?

A. Anh và Pháp.

B. Mĩ và Trung Quốc.

C. Liên Xô và Mĩ.

D. Mĩ và Anh.

Xem lời giải »


Câu 17:

Theo nguyên tắc nhất trí giữa 5 nước Ủy viên thường trực, một quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ chắc chắn được thông qua khi

A. chỉ có ít nước bỏ phiếu chống. 

B. phần lớn các nước bỏ phiếu thuận.

C. không có nước nào bỏ phiếu chống.

D. tất cả các nước bỏ phiếu trắng.

Xem lời giải »


Câu 1:

Hội nghị Ianta (2/1945) không quyết định

A. thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

B. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức, chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

C. thỏa thuận việc phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

D. đưa quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật Bản.

Xem lời giải »


Câu 2:

Ban Thư kí là một trong sáu cơ quan chính của tổ chức nào dưới đây?

A. Hội đồng tương trợ kinh tế.

B. Tổ chức thống nhất châu Phi.

C. Liên minh châu Âu.

D. Liên hợp quốc.

Xem lời giải »


Câu 3:

Ngày 24/10/1945, sau khi Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn, bản Hiến chương của Liên hợp quốc

A. được bổ sung và hoàn chỉnh.

B. chính thức được công bố.

C. chính thức có hiệu lực.

D. được chính thức thông qua.

Xem lời giải »


Câu 4:

Quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945) và những thỏa thuận sau đó giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới vì

A. các nước tham chiến được hưởng nhiều quyền lợi sau chiến tranh.

B. làm cho cục diện hai cực, hai phe được xác lập trên toàn thế giới.

C. đã dẫn tới sự giải thể của chủ nghĩa thực dân ở các thuộc địa.

D. đã phân chia xong phạm vi ảnh hưởng giữa các nước thắng trận.

D. Nước Đức sẽ trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, dân chủ và trung lập.

Xem lời giải »


Câu 5:

Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc nào dưới đây của Liên hợp quốc để giải quyết vấn đề Biển Đông?

A. Bình đẳng chủ quyền và quyền tự quyết của các dân tộc.

B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

C. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

Xem lời giải »


Câu 6:

Một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là

A. hợp tác phát triển có hiệu quả về kinh tế, văn hóa và xã hội.

B. chung sống hòa bình, vừa hợp tác vừa đấu tranh.

C. giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

D. tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước thành viên.

Xem lời giải »


Câu 7:

Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) là

A. Tổ chức Y tế thế giới.

B. Tổ chức kinh tế thế giới.

C. Tòa án quốc tế.

D. Quỹ tiền tệ quốc tế.

Xem lời giải »


Câu 8:

Hội nghị Ianta (tháng 2/1945) được triệu tập vào thời điểm cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai

A. đã kết thúc.

B. bước vào giai đoạn kết thức.

C. vừa bùng nổ.

D. bước vào giai đoạn ác liệt.

Xem lời giải »


Câu 9:

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2/1945), quốc gia nào thực hiện nhiệm vụ chiếm đóng, giải giáp quân phiệt Nhật tại phía Bắc vĩ tuyến 38 của bán đảo Triều Tiên?

A. Mĩ.

B. Liên Xô.

C. Anh.

D. Pháp.

Xem lời giải »


Câu 10:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự mới được thiết lập với đặc điểm nổi bật là

A. có sự tham gia tích cực của các quốc gia mới giành độc lập.

B. do các nước tư bản thao túng hoàn toàn.

C. thế giới phân chia thành hai phe do Mĩ và Liên Xô đứng đầu.

D. phát triển theo hướng đa cực, nhiều trung tâm.

Xem lời giải »


Câu 11:

Biến đổi nào dưới đây của khu vực Đông Bắc Á không chịu tác động từ những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2/1945)?

A. Nội chiến giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản ở Trung Quốc.

B. Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc theo vĩ tuyến 38.

C. Trung Quốc được trả lại vùng Mãn Châu, đảo Đài Loan và quần đảo Bành Hồ.

D. Vùng viễn đông Nga cũ trở về với Liên Xô.

Xem lời giải »


Câu 12:

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2/1945), nhiệm vụ chiếm đóng, giải giáp khu vực Đông Đức, Đông Béc-lin và các nước Đông Âu sẽ được giao cho quân đội

A. Mĩ.

B. Anh.

C. Pháp.

D. Liên Xô.

Xem lời giải »


Câu 13:

Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách được đặt ra trước các cường quốc Đồng minh, ngoại trừ việc cần phải

A. nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.

B. kí hòa ước với các nước bại trận.

C. tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.

D. phân chia thành quả chiến tranh giữa các nước.

Xem lời giải »


Câu 14:

Điểm giống nhau giữa trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn và trật tự hai cực Ianta là gì?

A. Không phân cực, phân tuyến rõ ràng.

B. Các nước đế quốc nắm quyền chi phối trật tự.

C. Trừng phạt quá nặng nề với nước bại trận.

D. Thiết lập một tổ chức quốc tế để duy trì trật tự.

Xem lời giải »


Câu 15:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tổ chức Liên hợp quốc được thành lập xuất phát từ

A. yêu cầu của Liên Xô và các nước Đông Âu.

B. sự lớn mạnh của phong trào cách mạng thế giới.

C. nhu cầu duy trì hòa bình bền vững của nhân loại.

D. yêu cầu của Mĩ và các nước Tây Âu.

Xem lời giải »


Câu 16:

Sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc đã được đặt nền tảng từ

A. Hội nghị Xan Phranxico.

B. Hội nghị Ianta.

C. Hội nghị Pốtxđam.

D. Hội nghị Mátxcơva.

Xem lời giải »


Câu 17:

Kể từ khi được thành lập, Liên hợp quốc đã nhiều đóng góp cho nhân loại, ngoại trừ việc

A. duy trì hòa bình, an ninh thế giới ở mức tương đối.

B. hỗ trợ các dân tộc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa.

C. xóa bỏ được tình trạng chia cắt ở bán đảo Triều Tiên.

D. tạo điều kiện để phong trào giải phóng dân tộc giành thắng lợi.

Xem lời giải »


Câu 18:

Nhận xét  nào sau đây là đúng khi đánh giá về điểm chung của trật thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn và trật tự thế giới hai cực Ianta?

A. Phản ánh tương quan lực lượng giữa hai hệ thống chính trị xã hội đối lập.

B. Hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa các nước có chế độ chính trị đối lập.

C. Do các cường quốc thắng trận lập nên nhằm phục vụ lợi ích tối đa của họ.

D. Sự sụp đổ của hai trật tự đều dẫn đến các cuộc chiến tranh thế giới.

Xem lời giải »