Đề thi lớp 2 năm 2023 (mới nhất) | Đề thi lớp 2 Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh Học kì 1, Học kì 2 (có đáp án)


Tổng hợp đề thi lớp 2 năm học 2023 các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh học kì 1 & học kì 2 có đáp án được chọn lọc từ đề thi của các trường Tiểu học trên cả nước giúp bạn giành điểm cao trong bài kiểm tra, bài thi lớp 2.

Mục lục Đề thi lớp 2 năm học 2023 (mới nhất)

Xem thử Đề TV2 KNTT Xem thử Đề TV2 CTST Xem thử Đề TV2 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 2 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 2 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần TV2 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần TV2 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần TV2 CD

Chỉ 100k mua trọn bộ Đề thi, Phiếu Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 2 cả năm (mỗi bộ sách) bản word chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt:

Mục lục Đề thi Toán lớp 2

Bộ đề thi Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Bộ đề thi Toán lớp 2 - Kết nối tri thức

Bộ đề thi Toán lớp 2 - Cánh diều


Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Kết nối tri thức Học kì 1

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Kết nối tri thức Học kì 2

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35


Mục lục Đề thi Tiếng Việt lớp 2

Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 2 - Kết nối tri thức

Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 2 - Cánh diều

Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 2 - Chân trời sáng tạo


Mục lục Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Học kì 1

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Học kì 2


Mục lục Đề thi Tiếng Anh lớp 2

Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 2 có đáp án hay khác: