X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Giải Lịch Sử lớp 4 Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077)


Giải Lịch Sử lớp 4 Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077)

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử lớp 4 Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077) hay nhất, chi tiết sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu để giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi cũng như hiểu rõ bài học và học tốt môn Lịch Sử lớp 4 hơn.

Giải Lịch Sử lớp 4 Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 11 trang 34: Lý Thường Kiệt cho quân đánh sang đất nhà Tống để làm gì?

Trả lời:

-Lý Thường Kiệt cho quân đánh sang đất nhà Tống để triệt phá nơi tập trung quân lương của địch ở Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu.

-Làm giảm ý chí xâm lược của nhà Tống.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 11 trang 36: Em hãy kể lại trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt.

Trả lời:

-Quân Tống tiến tới bờ phía bắc sông Như Nguyệt. Chúng tỏ ra lúng túng vì trước mặt là sông và bên kia là một chiến luỹ rất kiên cố.

-Quách Quỳ nóng lòng chờ quân thuỷ tiến vào để phối hợp vượt sông. Nhưng quân thuỷ của chúng đã bị quân ta chặn đứng ngoài bờ biển.

-Quách Quỳ liều mạng cho quân đóng bè tổ chức tiến công. Hai bên giao chiến ác liệt. Phòng tuyến sông Như Nguyệt có lúc tưởng như sắp vỡ.

-Lý Thường Kiệt thúc quân lặng lẽ vượt sông rồi bất ngờ đánh thẳng vào doanh trại giặc.

-Quân giặc khiếp đảm trước cuộc phản công của quân ta. Chúng không còn hồn vía nào chống cự, vội vã vứt bỏ gươm giáo, tìm đường tháo chạy.

Câu 1 trang 36 Lịch Sử 4: Dựa vào lược đồ, em hãy kể lại cuộc chiến đấu bảo vệ phòng tuyến trên bờ phía nam sông Như Nguyệt của quân ta?

Trả lời:

-Cuối năm 1076, quân Tống kéo theo 10 vạn bộ binh, 1 vạn ngựa, 20 vạn dân phu kéo vào xâm lược nước ta do quách Qùy chỉ huy.

-Tại các phòng tuyến, quân ta đánh những trận nhỏ nhằm cản bước tiến của giặc.

-Quân ta và quân giặc đã giao chiến ác liệt tại sông Như Nguyệt.

-Quân ta lặng lẽ vượt sông rồi đánh bất ngờ vào doanh trại giặc khiến cho giặc khiếp đảm, vội vã bỏ gươm giáo tìm đường tháo chạy.

Câu 2 trang 36 Lịch Sử 4: Nêu kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược nước ta lần thứ hai.

Trả lời:

-Số quân Tống bị chết quá nửa, số còn lại tinh thần suy sụp.

-Quách Qùy chấp nhận giảng hòa và hạ lệnh cho quân rút lui về nước.

-Nền độc lập của nước Đại Việt được giữ vững.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: