X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 11 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 11 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 11.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 11 (sách mới cả ba sách)

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 11 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 11 Kết nối tri thức

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 11 Cánh diều
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 11 (sách cũ)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 11 trang 34: Lý Thường Kiệt cho quân đánh sang đất nhà Tống để làm gì?

Trả lời:

-Lý Thường Kiệt cho quân đánh sang đất nhà Tống để triệt phá nơi tập trung quân lương của địch ở Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu.

-Làm giảm ý chí xâm lược của nhà Tống.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 11 trang 36: Em hãy kể lại trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt.

Trả lời:

-Quân Tống tiến tới bờ phía bắc sông Như Nguyệt. Chúng tỏ ra lúng túng vì trước mặt là sông và bên kia là một chiến luỹ rất kiên cố.

-Quách Quỳ nóng lòng chờ quân thuỷ tiến vào để phối hợp vượt sông. Nhưng quân thuỷ của chúng đã bị quân ta chặn đứng ngoài bờ biển.

-Quách Quỳ liều mạng cho quân đóng bè tổ chức tiến công. Hai bên giao chiến ác liệt. Phòng tuyến sông Như Nguyệt có lúc tưởng như sắp vỡ.

-Lý Thường Kiệt thúc quân lặng lẽ vượt sông rồi bất ngờ đánh thẳng vào doanh trại giặc.

-Quân giặc khiếp đảm trước cuộc phản công của quân ta. Chúng không còn hồn vía nào chống cự, vội vã vứt bỏ gươm giáo, tìm đường tháo chạy.

Câu 1 trang 36 Lịch Sử 4: Dựa vào lược đồ, em hãy kể lại cuộc chiến đấu bảo vệ phòng tuyến trên bờ phía nam sông Như Nguyệt của quân ta?

Trả lời:

-Cuối năm 1076, quân Tống kéo theo 10 vạn bộ binh, 1 vạn ngựa, 20 vạn dân phu kéo vào xâm lược nước ta do quách Qùy chỉ huy.

-Tại các phòng tuyến, quân ta đánh những trận nhỏ nhằm cản bước tiến của giặc.

-Quân ta và quân giặc đã giao chiến ác liệt tại sông Như Nguyệt.

-Quân ta lặng lẽ vượt sông rồi đánh bất ngờ vào doanh trại giặc khiến cho giặc khiếp đảm, vội vã bỏ gươm giáo tìm đường tháo chạy.

Câu 2 trang 36 Lịch Sử 4: Nêu kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược nước ta lần thứ hai.

Trả lời:

-Số quân Tống bị chết quá nửa, số còn lại tinh thần suy sụp.

-Quách Qùy chấp nhận giảng hòa và hạ lệnh cho quân rút lui về nước.

-Nền độc lập của nước Đại Việt được giữ vững.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: