X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Giải Địa Lí lớp 4 Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ


Giải Địa Lí lớp 4 Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ

Loạt bài Giải bài tập Địa Lí lớp 4 Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ hay nhất, chi tiết sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu để giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi cũng như hiểu rõ bài học và học tốt môn Địa Lí lớp 4 hơn.

Giải Địa Lí lớp 4 Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 11 trang 98: Em hãy chỉ vị trí của đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

Trả lời:

Vị trí của đồng bằng Bắc Bộ: nằm phía Đông Bắc, nằm ở hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 11 trang 98: Quan sát hình 1, em hãy tìm sông Hồng và sông Thái Bình và một số sông khác của đồng bằng Bắc Bộ trên lược đồ.

Trả lời:

Sông Hồng và sông Thái Bình là 2 hệ thống sông chính ở miền Bắc nước ta.

Một số sông khác của đồng bằng Bắc Bộ: sông Cầu, sông Đáy, sông Đuống.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 11 trang 99: Em hãy cho biết đê có tác dụng gì?

Trả lời:

Tác dụng của đê là hạn chế ảnh hưởng của lũ lụt ở đồng bằng.

Câu 1 trang 100 Địa Lí 4: Đồng bằng Bắc Bộ có những sông nào bồi đắp nên?

Trả lời:

Đồng bằng Bắc Bộ do hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp nên.

Câu 2 trang 100 Địa Lí 4: Trình bày đặc điểm địa hình và sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ.

Trả lời:

Đặc điểm địa hình và sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ:

- Là đồng bằng châu thổ lớn thứ 2 nước ta. Địa hình thấp, khá bằng phẳng.

- Sông ngòi dày đặc.

- Có hệ thống đê ngăn lũ.

Xem thêm các bài giải bài tập Địa Lí lớp 4 hay khác: