X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 11 (sách mới)


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 11 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 11.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 11 (sách mới)

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 11 Kết nối tri thức

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 11 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 11 Cánh diều
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 11 (sách cũ)

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 11 trang 98: Em hãy chỉ vị trí của đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

Trả lời:

Vị trí của đồng bằng Bắc Bộ: nằm phía Đông Bắc, nằm ở hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 11 trang 98: Quan sát hình 1, em hãy tìm sông Hồng và sông Thái Bình và một số sông khác của đồng bằng Bắc Bộ trên lược đồ.

Trả lời:

Sông Hồng và sông Thái Bình là 2 hệ thống sông chính ở miền Bắc nước ta.

Một số sông khác của đồng bằng Bắc Bộ: sông Cầu, sông Đáy, sông Đuống.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 11 trang 99: Em hãy cho biết đê có tác dụng gì?

Trả lời:

Tác dụng của đê là hạn chế ảnh hưởng của lũ lụt ở đồng bằng.

Câu 1 trang 100 Địa Lí 4: Đồng bằng Bắc Bộ có những sông nào bồi đắp nên?

Trả lời:

Đồng bằng Bắc Bộ do hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp nên.

Câu 2 trang 100 Địa Lí 4: Trình bày đặc điểm địa hình và sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ.

Trả lời:

Đặc điểm địa hình và sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ:

- Là đồng bằng châu thổ lớn thứ 2 nước ta. Địa hình thấp, khá bằng phẳng.

- Sông ngòi dày đặc.

- Có hệ thống đê ngăn lũ.

Xem thêm các bài giải bài tập Địa Lí lớp 4 hay khác: