X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Giải Lịch Sử lớp 4 Bài 18: Trường học thời Hậu Lê


Giải Lịch Sử lớp 4 Bài 18: Trường học thời Hậu Lê

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử lớp 4 Bài 18: Trường học thời Hậu Lê hay nhất, chi tiết sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu để giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi cũng như hiểu rõ bài học và học tốt môn Lịch Sử lớp 4 hơn.

Giải Lịch Sử lớp 4 Bài 18: Trường học thời Hậu Lê

Câu 1 trang 50 Lịch Sử 4: Em hãy mô tả tổ chức giáo dục dưới thời Hậu Lê (về tổ chức trường học, người được đi học, nội dung học, nền nếp thi cử).

Trả lời:

-Về tổ chức trường học: Nhà Hậu Lê cho dựng nhà Thái học, dựng lại Quốc Tử Giám. Tại đây có lớp học, có chỗ ở cho học sinh và cả kho sách.

-Về người được đi học: Trường thu nhận con cháu vua và các quan và những con em gia đình thường dân học giỏi.

-Về nội dung học: Học về Nho giáo, phải học thuộc những điều Nho giáo dạy.

-Về nền nếp thi cử: Ba năm có một kì thi Hương ở địa phương và thi Hội ở kinh thành. Những người đỗ kì thi Hội sẽ được dự kì thi Đình để chọn tiến sĩ.

Câu 2 trang 50 Lịch Sử 4: Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập?

Trả lời:

Nhà Hậu Lê đã đặt ra lễ xướng danh, lễ vinh quy (lễ đón rước người đỗ cao về làng) và khắc tên tuổi những người đỗ cao (tiến sĩ) vào bia đá dựng ở Văn Miếu để tôn vinh.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: