X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 18 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 18 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 18.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 18 (sách mới cả ba sách)

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 18 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 18 Kết nối tri thức

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 18 Cánh diều
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 18 (sách cũ)

Câu 1 trang 50 Lịch Sử 4: Em hãy mô tả tổ chức giáo dục dưới thời Hậu Lê (về tổ chức trường học, người được đi học, nội dung học, nền nếp thi cử).

Trả lời:

-Về tổ chức trường học: Nhà Hậu Lê cho dựng nhà Thái học, dựng lại Quốc Tử Giám. Tại đây có lớp học, có chỗ ở cho học sinh và cả kho sách.

-Về người được đi học: Trường thu nhận con cháu vua và các quan và những con em gia đình thường dân học giỏi.

-Về nội dung học: Học về Nho giáo, phải học thuộc những điều Nho giáo dạy.

-Về nền nếp thi cử: Ba năm có một kì thi Hương ở địa phương và thi Hội ở kinh thành. Những người đỗ kì thi Hội sẽ được dự kì thi Đình để chọn tiến sĩ.

Câu 2 trang 50 Lịch Sử 4: Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập?

Trả lời:

Nhà Hậu Lê đã đặt ra lễ xướng danh, lễ vinh quy (lễ đón rước người đỗ cao về làng) và khắc tên tuổi những người đỗ cao (tiến sĩ) vào bia đá dựng ở Văn Miếu để tôn vinh.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: