X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 7 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 7 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 7.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 7 (sách mới cả ba sách)

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 7 Kết nối tri thức

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 7 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 7 Cánh diều
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 7 (sách cũ)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 7 trang 26: Đinh Bộ Lĩnh đã làm được việc gì?

Trả lời:

-Lớn lên gặp buổi loạn lạc, Đinh Bộ Lĩnh xây dựng lực lượng ở vùng Hoa Lư sau đó đem quên đi dẹp loạn 12 sứ quân.

-Năm 968, ông đã thống nhất được giang sơn.

Câu 1 trang 27 Lịch Sử 4: Em hãy kể lại tình hình nước ta sau khi Ngô Quyền mất?

Trả lời:

-Sau khi Ngô Quyền mất, triều đình lục đục và tranh giành nhau ngôi vàng.

-Quân cát cứ ở địa phương nổi dậy, chia đất nước thàng 12 vùng, lập chính quyền riêng. Đất nước chia cắt, ruộng đồng, làng mạc bị tàn phá.

-Bên ngoài, quân thù đang lăm le xâm lược nước ta.

Câu 2 trang 27 Lịch Sử 4: Em biết gì thêm về thời thơ ấu của Đinh Bộ Lĩnh?

Trả lời:

-Hồi bé, Đinh Bộ Lĩnh đi mò cua bắt ốc giúp mẹ, cậu đã phải đến ở nhờ người chú là Đinh Thúc Dự tại sách Bông. Chú giao cho đi chăn trâu, cắt cỏ, do đó mà chơi thân với lũ trẻ trong làng.

-Cậu bé láu lỉnh thông minh đã bày ra nhiều trò chơi khá độc đáo. Cậu gọi tất cả bọn trẻ, bắt bọn chúng chéo tay làm kiệu cho cậu ngồi lên, rước đi quanh cánh đồng.

-Đám rước rầm rộ như vậy, nhưng không có cờ quạt thì chưa uy nghi, cậu nghĩ ra sáng kiến, cho bọn trẻ bẻ những cây hoa lau, cầm cao lên, hộ tống xung quanh cái kiệu tay của mình.

Câu 3 trang 27 Lịch Sử 4: Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước?

Trả lời:

Công lao của Đinh Bộ Lĩnh: tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, xóa bỏ tình trạng phân tán cát cứ, thống nhất đất nước, đưa nhân dân trở về quê hương sinh sống và sản xuất.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: