X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 8 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 8 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 8.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 8 (sách mới cả ba sách)

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 8 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 8 Kết nối tri thức

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 8 Cánh diều
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 8 (sách cũ)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 8 trang 28: Vì sao Thái hậu họ Dương mời Lê Hoàn lên làm vua?

Trả lời:

Thái hậu họ Dương mời Lê Hoàn lên làm vua vì:

-Tình hình đất nước vô cùng nguy kịch. Đinh Toàn mới lên ngôi còn quá nhỏ, nhà Tống đem quân sang xâm lược.

-Lê Hoàn là vị tướng tài giỏi, được cả triều đình đặt niềm tin.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 8 trang 29: Dựa vào lược đồ hình 2, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Tống của quân dân ta?

Trả lời:

-Năm 981 quân Tống theo hai đường thủy và bộ sang xâm lược nước ta.

-Vua Lê trực tiếp chỉ huy quân sĩ đóng cọc ở sông Bạch Đằng để chống giặc. Nhiều trận ác liệt diễn tra trên song Bạch Đằng, cuối cùng quân thủy bị đánh lui.

-Trên bộ, ta chặn đánh địch ở Chi Lăng, buộc địch rút lui.

-Thừa thắng, quân ta truy kích tiêu diệt địch. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

Câu 1 trang 29 Lịch Sử 4: Em hãy trình bày tình hình nước ta trước khi quân Tống sang xâm lược.

Trả lời:

-Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và con trai trưởng Đinh Liễn bị ám hại, con trai thứ Đinh Toàn lên ngôi còn quá nhỏ.

-Nhân cơ hội đó, Quân Tống đem quân sang xâm lược nước ta.

-Trong bối cảnh đó, Triều đình đã họp và quyết định đưa Lê Hoàn lên ngôi lấy niên hiệu là Lê Đại Hành, lập nên triều Lê (Tiền Lê).

Câu 2 trang 29 Lịch Sử 4: Dựa vào nội dung và hình 2 của bài, hãy trình bày diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược?

Trả lời:

-Năm 981 quân Tống theo hai đường thủy và bộ sang xâm lược nước ta.

-Vua Lê trực tiếp chỉ huy quân sĩ đóng cọc ở sông Bạch Đằng để chống giặc. Nhiều trận ác liệt diễn tra trên song Bạch Đằng, cuối cùng quân thủy bị đánh lui.

-Trên bộ, ta chặn đánh địch ở Chi Lăng, buộc địch rút lui.

-Thừa thắng, quân ta truy kích tiêu diệt địch. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

Câu 3 trang 29 Lịch Sử 4: Em hãy trình bày kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược?

Trả lời:

-Quân địch đã chết quá nửa, tướng giặc bị giết, cuộc kháng chiến thắng lợi.

-Ta đã giữ vững được nền độc lập của nước nhà và đem lại cho nhân dân ta niềm tự hào, lòng tin ở sức mạnh của dân tộc.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: