X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Giải Lịch Sử lớp 4 Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)


Giải Lịch Sử lớp 4 Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử lớp 4 Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981) hay nhất, chi tiết sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu để giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi cũng như hiểu rõ bài học và học tốt môn Lịch Sử lớp 4 hơn.

Giải Lịch Sử lớp 4 Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 8 trang 28: Vì sao Thái hậu họ Dương mời Lê Hoàn lên làm vua?

Trả lời:

Thái hậu họ Dương mời Lê Hoàn lên làm vua vì:

-Tình hình đất nước vô cùng nguy kịch. Đinh Toàn mới lên ngôi còn quá nhỏ, nhà Tống đem quân sang xâm lược.

-Lê Hoàn là vị tướng tài giỏi, được cả triều đình đặt niềm tin.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 8 trang 29: Dựa vào lược đồ hình 2, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Tống của quân dân ta?

Trả lời:

-Năm 981 quân Tống theo hai đường thủy và bộ sang xâm lược nước ta.

-Vua Lê trực tiếp chỉ huy quân sĩ đóng cọc ở sông Bạch Đằng để chống giặc. Nhiều trận ác liệt diễn tra trên song Bạch Đằng, cuối cùng quân thủy bị đánh lui.

-Trên bộ, ta chặn đánh địch ở Chi Lăng, buộc địch rút lui.

-Thừa thắng, quân ta truy kích tiêu diệt địch. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

Câu 1 trang 29 Lịch Sử 4: Em hãy trình bày tình hình nước ta trước khi quân Tống sang xâm lược.

Trả lời:

-Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và con trai trưởng Đinh Liễn bị ám hại, con trai thứ Đinh Toàn lên ngôi còn quá nhỏ.

-Nhân cơ hội đó, Quân Tống đem quân sang xâm lược nước ta.

-Trong bối cảnh đó, Triều đình đã họp và quyết định đưa Lê Hoàn lên ngôi lấy niên hiệu là Lê Đại Hành, lập nên triều Lê (Tiền Lê).

Câu 2 trang 29 Lịch Sử 4: Dựa vào nội dung và hình 2 của bài, hãy trình bày diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược?

Trả lời:

-Năm 981 quân Tống theo hai đường thủy và bộ sang xâm lược nước ta.

-Vua Lê trực tiếp chỉ huy quân sĩ đóng cọc ở sông Bạch Đằng để chống giặc. Nhiều trận ác liệt diễn tra trên song Bạch Đằng, cuối cùng quân thủy bị đánh lui.

-Trên bộ, ta chặn đánh địch ở Chi Lăng, buộc địch rút lui.

-Thừa thắng, quân ta truy kích tiêu diệt địch. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

Câu 3 trang 29 Lịch Sử 4: Em hãy trình bày kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược?

Trả lời:

-Quân địch đã chết quá nửa, tướng giặc bị giết, cuộc kháng chiến thắng lợi.

-Ta đã giữ vững được nền độc lập của nước nhà và đem lại cho nhân dân ta niềm tự hào, lòng tin ở sức mạnh của dân tộc.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: