X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 5 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 5 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 5.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 5 (sách mới cả ba sách)

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 5 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 5 Kết nối tri thức

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 5 Cánh diều
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 5 (sách cũ)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 5 trang 22: Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc? Kết quả ra sao?

Trả lời:

-Lợi dụng lúc thủy triều lên, xuống Ngô Quyền cho cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng. Sau đó quân ta mai phục hai bên bờ sông để tấn công.

-Kết quả: Quân Nam Hán, chết đến quá nửa, Hoằng Tháo tử trận. Quân Nam Hán hoàn toàn thất bại.

Câu 1 trang 23 Lịch Sử 4: Em hãy kể lại trận quân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.

Trả lời:

-Quân Nam Hán do Hoằng Tháo chỉ huy đã vượt biển, ngược sông Bạch Đằng tiến vào nước ta.

-Ngô Quyền lợi dụng thủy triều, cho quân cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu.

-Sau đó, Ngô Quyền cho quân mai phục ở hai bên bờ sông và cho quân bơi thuyền nhẹ ra khiêu chiến nhử quân địch vào khu vực ta đã đóng cọc.

-Thủy triều xuống, cọc gỗ nhô lên, quân ta mai phục đổ ra đánh quyết liệt, thuyền địch bị chọc thủng, quân địch chết đến quá nửa, Hoằng Tháo tử trận.

Câu 2 trang 23 Lịch Sử 4: Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta thời bấy giờ?

Trả lời:

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt hoàn toàn hơn một nghìn năm đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở ra thời kì độc lập lâu dài cho đất nước ta.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: