X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 29 (sách mới)


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 29 sách mới Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 29.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 29 (sách mới)

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 29 Kết nối tri thức
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 29 (sách cũ)

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 29 trang 150: Quan sát hình 1:

+ Cho biết biển Đông bao bọc các phía nào của đất liền nước ta?

+ Chỉ vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan trên lược đồ.

+ Tìm trên lược đồ nơi có mỏ dầu của nước ta.

Trả lời:

+ Biển Đông bao bọc các phía Đông, Đông Nam, Nam và Tây Nam của đất liền nước ta.

+ Vịnh Bắc Bộ ở phía Bắc, vịnh Thái Lan ở phía Tây Nam của nước ta.

+ Nơi có mỏ dầu của nước ta là thềm lục địa phía Đông Nam nước ta.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 29 trang 150: Hãy tìm trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam các đảo và quần đảo chính của nước ta.

Trả lời:

Các đảo và quần đảo chính của nước ta: đảo Cát Bà, đảo Bach Long Vĩ, đảo Cồn Cỏ, đảo Lý Sơn, đảo Phú Quý, đảo Phú Quốc, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Thổ Chu, quần đảo Côn Sơn,…

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 29 trang 151: Em hãy cho biết các quần đảo này thuộc tỉnh (thành phố) nào?

Trả lời:

- Quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng.

- Quần đảo Trường sa thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Câu 1 trang 151 Địa Lí 4: Chỉ tên bản đồ và mô tả về vùng biển nước ta.

Trả lời:

+ Biển bao bọc các phía Đông, Đông Nam, Nam và Tây Nam của đất liền nước ta.

+ Vùng biển nước ta có diện tích rộng lớn và là một bộ phận của Đông.

+ Có 2 vịnh lớn: Vịnh Bắc Bộ ở phía Bắc, vịnh Thái Lan ở phía Tây Nam của nước ta.

Câu 2 trang 151 Địa Lí 4: Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta.

Trả lời:

Biển, đảo và quần đảo có vai trò rất quan trọng đối với nước ta:

- Cung cấp hải sản biển, đặc sản biển.

- Phát triển khai thác khoáng sản biển: dầu mỏ.

- Phát triển du lịch biển đảo.

- Trên các đảo có thể trồng trọt.

- Buôn bán giao lưu với các nước thông qua vận tải biển.

….

Câu 3 trang 151 Địa Lí 4: Sưu tầm tranh ảnh và các tư liệu vè biển, đảo và quần đảo nước ta.

Trả lời:

Giải bài tập Địa Lí 4 | Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Giải bài tập Địa Lí 4 | Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Giải bài tập Địa Lí 4 | Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Giải bài tập Địa Lí 4 | Trả lời câu hỏi Địa Lí 4

Xem thêm các bài giải bài tập Địa Lí lớp 4 hay khác: