X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 26 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 26 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 26.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 26

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 26 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 26 Kết nối tri thức
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 26 (sách cũ)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 26 trang 64: “Chiếu khuyến nông” quy định điều gì? Tác dụng của nó ra sao?

Trả lời:

- Chiếu khuyến nông lệnh người dân đã từng bỏ làng quê phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang.

- Tác dụng: Với chính sách này, chỉ vài năm sau, mùa màng tươi tốt, làng xóm lại thanh bình.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 26 trang 64: Việc vua Quang Trung mở cửa biên giới với nhà Thanh và mở của biển nước ta có lợi gì?

Trả lời:

Thúc đẩy các ngành nông nghiệp, thương nghiệp phát triển. Giúp cho hàng hóa không bị ứ đọng, làm lợi cho sức tiêu dùng của nhân dân.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 26 trang 64: Tại sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm?

Trả lời:

- Chữ Nôm là chữ do người Việt sáng tạo ra từ rất lâu.

- Việc đề cao chữ Nôm, đưa chữ Nôm thành chữ viết chính thức của nước ta cũng chính là đề cao tinh thần dân tộc.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 26 trang 64: Em hiểu câu “Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu” như thế nào?

Trả lời:

- Học tập giúp con người mở mang kiến thức làm việc tốt hơn, sống tốt hơn.

- Để giúp đất nước phát triển cần có những người học rộng tài cao. Vì vậy “Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu”.

Câu 1 trang 64 Lịch Sử 4: Em hãy kể lại những chính sách về kinh tế văn hóa, giáo dục của vua Quang Trung?

Trả lời:

Những chính sách về kinh tế:

- Ban hành “chiếu khuyến nông” lệnh cho nhân dân đã từng bỏ làng quê phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang.

- Đúc đồng tiền mới

- Yêu cầu nhà Thanh mở biên giới để người dân của hai nước tự do trao đổi hàng hóa.

- Mở cửa biển cho thuyền buôn nước ngoài vào buôn bán.

Những chính sách về văn hóa, giáo dục:

- Quang Trung cho dịch các sách chữ Hán ra chữ Nôm.

- Coi chữ Nôm là ngôn ngữ chính thức của quốc gia.

- Chữ Nôm được dùng trong thi cử và nhiều sắc lệnh của nhà nước.

- Ban bố “chiếu lập học”.

Câu 2 trang 64 Lịch Sử 4: Hãy nhớ lại các bài học trước để giải thích vì sao Quang Trung ban hành các chính sách về kinh tế và văn hóa?

Trả lời:

Vì sau hơn 200 năm đất nước bị chia cắt, loạn lạc đã làm cho kinh tế đất nước bị tàn phá nặng nề. Đời sống nhân dân cực khổ. Văn hóa, giáo dục không phát triển.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: