X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 19 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 19 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 19.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 19 (sách mới cả ba sách)

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 19 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 19 Kết nối tri thức

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 19 Cánh diều
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 19 (sách cũ)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 19 trang 52: Trong giai đoạn này có những nhà thơ, nhà văn nào tiêu biểu?

Trả lời:

Nguyễn Trãi, Nguyễn Mộng Tuân, Lê Thánh Tông, Lý Tử Tấn, Nguyễn Húc…

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 19 trang 52: Em hãy lấy một số dẫn chứng để nêu rõ Nguyễn Trãi là nhà văn, nhà khoa học lớn dưới thời Hậu Lê?

Trả lời:

-Nguyễn Trãi là một nhà văn: Ông có nhiều tập thơ, văn nổi tiếng cả chữ Nôm và chữ Hán như: Bình ngô đại cáo, ức trai thi tập, quốc âm thi tập,…

-Nguyễn Trãi là một nhà khoa học: Về lĩnh vực địa lí, Nguyễn Trãi đã cho ra đời tác phẩm”Dư địa chí”. Tác phẩm đã xác định rõ lãnh thổ quốc gia, tài nguyên, phong tục…của nhân dân ta.

Câu 1 trang 52 Lịch Sử 4: Hãy kể tên các tác giả tiêu biểu của văn học thời Hậu Lê?

Trả lời:

Nguyễn Trãi, Nguyễn Mộng Tuân, Lê Thánh Tông, Lý Tử Tấn, Nguyễn Húc…

Câu 2 trang 52 Lịch Sử 4: Em hãy nêu tên các tác giả của các công trình khoa học tiêu biểu ở thời Hậu Lê?

Trả lời:

-Về lịch sử: Bộ Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên, Lam Sơn thực lục của Nguyễn Trãi

-Về địa lí: Tác phẩm Dư địa chí của Nguyễn Trãi

-Về toán học: Cuốn Đại thành toán pháp của Lương Thế Vinh

Câu 3 trang 52 Lịch Sử 4: Vì sao có thể coi Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông là những nhà văn hóa tiêu biểu cho giai đoạn này?

Trả lời:

-Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi là những người có nhiều tác phẩm sáng tác bằng chữ Nôm.

-Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi và Hồng Đức quốc âm thi tập của Lê Thánh Tông là hai trong những tập thơ Nôm xưa nhất và có giá trị còn lưu truyền đến ngày nay.

-Vua Lê Thánh Tông sáng lập ra hội Tao Đàn

-Dư địa chí của Nguyễn Trãi đã xác định rõ lãnh thổ quốc gia, nêu lên những tài nguyên, sản phẩm phong phú của đất nước và một số phong tục tập quán của nhân dân ta.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: