X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Giải Lịch Sử lớp 4 Bài 15: Nước ta cuối thời Trần


Giải Lịch Sử lớp 4 Bài 15: Nước ta cuối thời Trần

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử lớp 4 Bài 15: Nước ta cuối thời Trần hay nhất, chi tiết sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu để giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi cũng như hiểu rõ bài học và học tốt môn Lịch Sử lớp 4 hơn.

Giải Lịch Sử lớp 4 Bài 15: Nước ta cuối thời Trần

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 15 trang 43:Tình hình nước ta cuối thời Trần như thế nào?

Trả lời:

-Vua quan nhà Trần chỉ mải ăn chơi, vơ vét, bóc lột, không còn quan tâm đến tình hình đất nước

-Cuộc sống của nhân dân càng thêm cơ cực.

-Nhân dân nổi dậy đấu tranh, một số quan lại bất bình và xin từ chức.

Câu 1 trang 44 Lịch Sử 4: Em hãy trình bày tình hình nước ta vào cuối thời Trần?

Trả lời:

-Vua quan nhà Trần chỉ mải ăn chơi, vơ vét, bóc lột, không còn quan tâm đến tình hình đất nước

-Cuộc sống của nhân dân càng thêm cơ cực.

-Nhân dân nổi dậy đấu tranh, một số quan lại bất bình và xin từ chức.

Câu 2 trang 44 Lịch Sử 4: Do đâu nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược?

Trả lời:

Nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược vì: Hổ Quý Ly không đoàn kết được toàn dân để tiến hành kháng chiến mà chỉ dựa vào quân đội nên đã thất bại.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: