X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 15 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 15 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 15.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 15 (sách mới cả ba sách)

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 15 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 15 Kết nối tri thức

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 15 Cánh diều
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 15 (sách cũ)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 15 trang 43:Tình hình nước ta cuối thời Trần như thế nào?

Trả lời:

-Vua quan nhà Trần chỉ mải ăn chơi, vơ vét, bóc lột, không còn quan tâm đến tình hình đất nước

-Cuộc sống của nhân dân càng thêm cơ cực.

-Nhân dân nổi dậy đấu tranh, một số quan lại bất bình và xin từ chức.

Câu 1 trang 44 Lịch Sử 4: Em hãy trình bày tình hình nước ta vào cuối thời Trần?

Trả lời:

-Vua quan nhà Trần chỉ mải ăn chơi, vơ vét, bóc lột, không còn quan tâm đến tình hình đất nước

-Cuộc sống của nhân dân càng thêm cơ cực.

-Nhân dân nổi dậy đấu tranh, một số quan lại bất bình và xin từ chức.

Câu 2 trang 44 Lịch Sử 4: Do đâu nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược?

Trả lời:

Nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược vì: Hổ Quý Ly không đoàn kết được toàn dân để tiến hành kháng chiến mà chỉ dựa vào quân đội nên đã thất bại.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: