X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 22 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 22 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 22.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 22

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 22 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 22 Kết nối tri thức
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 22 (sách cũ)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 22 trang 56: Dựa theo bản đồ Việt Nam, em hãy mô tả hành trình của đoàn người khẩn hoang vào phía nam?

Trả lời:

-Các đoàn người khai hoang cứ dần dần tiến vào phía nam.

-Từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hoà đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đoàn người tiếp tục tiến sâu vào vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay.

-Đi đến đâu họ lập làng, ấp mới đến đó. Do vậy, một vùng đất hoang vắng ở phía nam trở thành những xóm làng đông đúc và ngày càng trù phú.

Câu 1 trang 56 Lịch Sử 4: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong đã diễn ra như thế nào?

Trả lời:

- Những người khẩn hoang được cấp lương thực trong nửa năm cùng một số nông cụ, rồi chia thành từng đoàn, đi khai phá đất hoang.

- Các đoàn người khai hoang cứ dần dần tiến vào phía nam.

- Từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hoà đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đoàn người tiếp tục tiến sâu vào vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay.

- Đi đến đâu họ lập làng, ấp mới đến đó. Do vậy, một vùng đất hoang vắng ở phía nam trở thành những xóm làng đông đúc và ngày càng trù phú.

Câu 2 trang 56 Lịch Sử 4: Cuộc khẩn hoang đã có tác dụng như thế nào đối với việc phát triển nông nghiệp?

Trả lời:

- Diện tích đất canh tác màu mỡ ngày càng được mở rộng nhiều hơn so với trước. Người dân có thêm ruộng đất để sản xuất nông nghiệp.

- Biến vùng đất hoang phía Nam trở thành những xóm làng đông đúc và ngày càng trù phú.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: