X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Giải Lịch Sử lớp 4 Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong


Giải Lịch Sử lớp 4 Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử lớp 4 Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong hay nhất, chi tiết sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu để giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi cũng như hiểu rõ bài học và học tốt môn Lịch Sử lớp 4 hơn.

Giải Lịch Sử lớp 4 Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 22 trang 56: Dựa theo bản đồ Việt Nam, em hãy mô tả hành trình của đoàn người khẩn hoang vào phía nam?

Trả lời:

-Các đoàn người khai hoang cứ dần dần tiến vào phía nam.

-Từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hoà đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đoàn người tiếp tục tiến sâu vào vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay.

-Đi đến đâu họ lập làng, ấp mới đến đó. Do vậy, một vùng đất hoang vắng ở phía nam trở thành những xóm làng đông đúc và ngày càng trù phú.

Câu 1 trang 56 Lịch Sử 4: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong đã diễn ra như thế nào?

Trả lời:

- Những người khẩn hoang được cấp lương thực trong nửa năm cùng một số nông cụ, rồi chia thành từng đoàn, đi khai phá đất hoang.

- Các đoàn người khai hoang cứ dần dần tiến vào phía nam.

- Từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hoà đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đoàn người tiếp tục tiến sâu vào vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay.

- Đi đến đâu họ lập làng, ấp mới đến đó. Do vậy, một vùng đất hoang vắng ở phía nam trở thành những xóm làng đông đúc và ngày càng trù phú.

Câu 2 trang 56 Lịch Sử 4: Cuộc khẩn hoang đã có tác dụng như thế nào đối với việc phát triển nông nghiệp?

Trả lời:

- Diện tích đất canh tác màu mỡ ngày càng được mở rộng nhiều hơn so với trước. Người dân có thêm ruộng đất để sản xuất nông nghiệp.

- Biến vùng đất hoang phía Nam trở thành những xóm làng đông đúc và ngày càng trù phú.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: