X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 24 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 24 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 24.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 24

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 24 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 24 Kết nối tri thức
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 24 (sách cũ)

Câu 1 trang 60 Lịch Sử 4: Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để làm gì?

Trả lời:

Sau khi lật đổ chính quyền họ Nguyễn. Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn.

Câu 2 trang 60 Lịch Sử 4: Em hãy kể lại chiến thắng của nghĩa quân Tây Sơn tiêu diệt chính quyền họ Trịnh?

Trả lời:

- Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để lật đổ chính quyền họ Trịnh.

- Trong lúc Nguyễn Huệ đang tiến quân như vũ bão thì quân Trịnh bỏ thuyền lên bờ chơi tản mát.

- Khi quân Tây Sơn ập đến, quân Trịnh không kịp xuống thuyền, phần bị giết, phần bỏ chạy.

- Lúc Trịnh Khải phất cờ lệnh tấn công thù tướng sĩ nhìn nhau không dám tiến.

- Nhân cơ hội đó, quân Tây Sơn bắn đạn lửa vào, làm quân Trịnh đại bại.

Câu 3 trang 60 Lịch Sử 4: Em hãy trình bày kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long?

Trả lời:

Nguyễn Huệ làm chủ được Thăng Long, lật đổ họ Trịnh, giao quyền cai trị ở Đàng Ngoài cho vua Lê (năm 1786), mở đầu việc thống nhất lại đất nước sau hơn 200 năm bị chia cắt.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: