X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Giải Lịch Sử lớp 4 Bài 12: Nhà Trần thành lập


Giải Lịch Sử lớp 4 Bài 12: Nhà Trần thành lập

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử lớp 4 Bài 12: Nhà Trần thành lập hay nhất, chi tiết sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu để giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi cũng như hiểu rõ bài học và học tốt môn Lịch Sử lớp 4 hơn.

Giải Lịch Sử lớp 4 Bài 12: Nhà Trần thành lập

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 12 trang 38: Em có nhận xét gì về quan hệ giữa vua với quan, vua với dân dưới thời nhà Trần?

Trả lời:

-Dưới thời nhà Trần: Vua với quan, vua với dân gần gũi với nhau.

-Vua Trần cho đặt chuông lớn ở thềm cung điện để dân đánh khi có điều gì cầu xin hoặc oan khất.

-Trong các buổi yến tiệc, vua và quan nắm tay nhau, ca hát vui vẻ…

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 12 trang 38: Những việc làm trên của các vua Trần nhằm để làm gì?

Trả lời:

-Những việc làm trên của các vua Trần nhằm để bảo vệ và xây dựng đất nước, phát triển nông nghiệp.

Câu 1 trang 38 Lịch Sử 4: Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

-Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu. Giặc phương Bắc thường xuyên rình rập.

-Nhà Lý phải dựa vào họ Trần mới giữ được ngai vàng.

-Vua Lý Huệ Tông không có con trai nên truyền ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng.

-Lý Chiêu Hoàng kết hôn với Trần Cảnh và nhường ngôi cho chồng.

Câu 2 trang 38 Lịch Sử 4: Nhà Trần đã có những việc gì để củng cố, xây dựng đất nước?

Trả lời:

-Vua đặt lệ nhường ngôi sớm cho con, cùng trông nom việc nước.

-Cả nước chia thành các lộ, phủ, châu, huyện, xã để cai quản.

-Đặt chuông trước cung điện để nhân dân đến đánh chuông khi có điều oan ức hoặc cầu xin.

-Thanh niên trai tráng mạnh khỏe được tuyển vào quân đội, thời bình thì sản xuất, khi có chiến tranh thì tham gia chiến đấu.

-Đặt thêm các chức quan Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ để phát triển nông nghiệp.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: