X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 12 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 12 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 12.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 12 (sách mới cả ba sách)

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài stt Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài stt Kết nối tri thức

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài stt Cánh diều
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 12 (sách cũ)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 12 trang 38: Em có nhận xét gì về quan hệ giữa vua với quan, vua với dân dưới thời nhà Trần?

Trả lời:

-Dưới thời nhà Trần: Vua với quan, vua với dân gần gũi với nhau.

-Vua Trần cho đặt chuông lớn ở thềm cung điện để dân đánh khi có điều gì cầu xin hoặc oan khất.

-Trong các buổi yến tiệc, vua và quan nắm tay nhau, ca hát vui vẻ…

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 12 trang 38: Những việc làm trên của các vua Trần nhằm để làm gì?

Trả lời:

-Những việc làm trên của các vua Trần nhằm để bảo vệ và xây dựng đất nước, phát triển nông nghiệp.

Câu 1 trang 38 Lịch Sử 4: Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

-Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu. Giặc phương Bắc thường xuyên rình rập.

-Nhà Lý phải dựa vào họ Trần mới giữ được ngai vàng.

-Vua Lý Huệ Tông không có con trai nên truyền ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng.

-Lý Chiêu Hoàng kết hôn với Trần Cảnh và nhường ngôi cho chồng.

Câu 2 trang 38 Lịch Sử 4: Nhà Trần đã có những việc gì để củng cố, xây dựng đất nước?

Trả lời:

-Vua đặt lệ nhường ngôi sớm cho con, cùng trông nom việc nước.

-Cả nước chia thành các lộ, phủ, châu, huyện, xã để cai quản.

-Đặt chuông trước cung điện để nhân dân đến đánh chuông khi có điều oan ức hoặc cầu xin.

-Thanh niên trai tráng mạnh khỏe được tuyển vào quân đội, thời bình thì sản xuất, khi có chiến tranh thì tham gia chiến đấu.

-Đặt thêm các chức quan Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ để phát triển nông nghiệp.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: