X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 2 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 2.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 2 (sách mới cả ba sách)

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 2 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 2 Kết nối tri thức

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 2 Cánh diều




Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 2 (sách cũ)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 2 trang 15: Xác định vùng Cổ Loa trên lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (hình 1, bài 1).

Trả lời:

Vùng Cổ Loa trên lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (hình 1, bài 1) thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội ngày nay.

Câu 1 trang 17 Lịch Sử 4: Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

-Năm 218 TCN, quân Tần tràn xuống xâm lược các nước phương Nam.

-Thục Phán đã lãnh đạo người Âu Việt, Lạc Việt đánh lui quân xâm lược, lập ra nước Âu Lạc.

Câu 2 trang 17 Lịch Sử 4: Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người Âu Lạc là gì?

Trả lời:

-Kĩ thuật chế tạo ra nỏ bắn 1 lần được nhiều mũi tên.

-Xây dựng thành Cổ Loa.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: