X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 - Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 hay nhất


Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 hay nhất

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 hay nhất, chi tiết được biên soạn bám sát nội dung SGK Lịch Sử và Địa Lí 4 giúp em nắm rõ kiến thức bài học để học tốt môn Lịch Sử và Địa Lí 4 hơn.

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 | Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 4 hay nhất

Mục lục Giải bài tập Lịch Sử 4

Phần 1: Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN)

Phần 2: Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938)

Phần 3: Buổi đầu độc lập (Từ năm 938 đến năm 1009)

Phần 4: Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 đến năm 1226)

Phần 5: Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400)

Phần 6: Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)

Phần 7: Nước Đại Việt thế kỉ XVI-XVII

Phần 8: Buổi đầu thời Nguyễn (Từ năm 1802 đến năm 1858)

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 4

Phần 1: Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du

Phần 2: Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng

Phần 3: Vùng biển Việt Nam