X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 đầy đủ của cả ba bộ sách mới Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều hay nhất, chi tiết được biên soạn bám sát nội dung SGK Lịch Sử và Địa Lí 4 giúp em nắm rõ kiến thức bài học để học tốt môn Lịch Sử và Địa Lí 4 hơn.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều
Lưu trữ: Giải Lịch Sử lớp 4 (sách cũ)

Mục lục Giải bài tập Lịch Sử 4

Phần 1: Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN)

Phần 2: Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938)

Phần 3: Buổi đầu độc lập (Từ năm 938 đến năm 1009)

Phần 4: Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 đến năm 1226)

Phần 5: Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400)

Phần 6: Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)

Phần 7: Nước Đại Việt thế kỉ XVI-XVII

Phần 8: Buổi đầu thời Nguyễn (Từ năm 1802 đến năm 1858)

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 4

Phần 1: Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du

Phần 2: Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng

Phần 3: Vùng biển Việt Nam