X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 9 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 9 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 9.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 9 (sách mới cả ba sách)

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 9 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 9 Kết nối tri thức

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 9 Cánh diều
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 9 (sách cũ)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 9 trang 31: Vua Lý Thái Tổ suy nghĩ như thế nào mà quyết định dời đô về thành Đại La?

Trả lời:

-Vua thấy Đại La là vùng đất trung tâm đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, dân cư không ngập vì lũ lụt, muôn vật tốt tươi phong phú.

-Vua nghĩ, muốn con cháu đời sau xây dựng được cuộc sống âm no thì phải dời đô về vùng đất đồng bằng màu mỡ này.

Câu 1 trang 32 Lịch Sử 4: Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?

Trả lời:

-Lý Thái Tổ chọn Đại La làm kinh đô vì đây là vùng đất trung tâm đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, dân cư không ngập vì lũ lụt, muôn vật tốt tươi phong phú.

-Nếu di dời kinh đô ra vùng đất rộng lớn và màu mỡ này thì con cháu đời sau sẽ xây dựng được cuộc sống ấm no hơn.

Câu 2 trang 32 Lịch Sử 4: Em biết Thăng Long còn có những tên gọi nào khác?

Trả lời:

Thăng Long còn có các tên gọi khác như là: Tống Bình, Đại La, Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh, Bắc Thành, Hà Nội...

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: