X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 | Giải sgk Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 (sách mới - hay, chi tiết)


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 11 dễ dàng soạn, làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 từ đó học tốt môn Lịch Sử và Địa Lí lớp 4.

Giải sgk Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 (sách mới)

Giải sgk Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức


Giải sgk Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Chân trời sáng tạo


Giải sgk Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Cánh diều
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 (sách cũ)

Phần 1: Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN)

Phần 2: Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938)

Phần 3: Buổi đầu độc lập (Từ năm 938 đến năm 1009)

Phần 4: Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 đến năm 1226)

Phần 5: Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400)

Phần 6: Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)

Phần 7: Nước Đại Việt thế kỉ XVI-XVII

Phần 8: Buổi đầu thời Nguyễn (Từ năm 1802 đến năm 1858)