X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 3 (sách mới)


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 3 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 3.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 3 (sách mới)

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 3 Kết nối tri thức

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 3 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 3 Cánh diều
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 3 (sách cũ)

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 3 trang 76: Quan sát hình 1, em hãy cho biết ruộng bậc thang thường được làm ở đâu (đỉnh núi, sườn núi hay thung lũng)

Trả lời:

Ruộng bậc thang thường được làm ở sườn núi.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 3 trang 77: Quan sát hình 2, em hãy:

+ Kể tên một số mặt hàng thủ công chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn.

+ Hàng thổ cẩm thường được làm gì ?

Trả lời:

+ Tên một số mặt hàng thủ công chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn: vải, thổ cẩm, giỏ, các công cụ làm nương, dao, mác,…

+ Hàng thổ cẩm thường được phục vụ cho đời sống dân cư, bán cho các khách du lịch trong và ngoài nước.

Câu 1 trang 79 Địa Lí 4: Người dân ở Hoàng Liên Sơn Làm những nghề gì? Ngề nào là chính?

Trả lời:

- Người dân ở Hoàng Liên Sơn Làm những nghề: Trồng trọt, chăn nuôi, thủ công nghiệp, khai thác khoáng sản.

- Nghề chính là: nghề nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi.

Câu 2 trang 79 Địa Lí 4: Kể tên một số mặt hàng thủ công truyền thống ở Hoàng Liên Sơn.

Trả lời:

Tên một số mặt hàng thủ công chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn: vải, thổ cẩm, khăn, mũ, túi, tâm khảm, giỏ, các công cụ làm nương, dao, mác,…

Xem thêm các bài giải bài tập Địa Lí lớp 4 hay khác: