X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 21 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 21 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 21.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 21 (sách mới cả ba sách)

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 21 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 21 Kết nối tri thức

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 21 Cánh diều
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 21 (sách cũ)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 21 trang 55: Hãy chỉ trên lược đồ giới tuyến phân chia Đàng Trong và Đàng Ngoài?

Trả lời:

-Nhìn lược đồ ta thấy sông Gianh (Quảng Bình) được chọn làm ranh giới, chia cắt đất nước.

-Đàng Ngoài (từ sông Gianh trở ra) và Đàng Trong (từ sông Gianh trở vào).

Câu 1 trang 55 Lịch Sử 4: Do đâu mà vào đầu thế kỉ XVI, nước ta lâm vào thời kì bị chia cắt?

Trả lời:

-Vào thế kỉ XVI, Vua quan ăn chơi xa xỉ, chia bè chia phái, không chăm lo đời sống nhân dân. Đất nước rời vào cảnh loạn lạc, nghèo đói.

-Năm 1527, Mạc Đăng Dung cầm đầu một số quan lại lật đổ nhà Lê lập ra triều Mạc (Bắc triều).

-Năm 1553, một số quan võ họ Lê là Nguyễn Kim đã đưa một người thuộc dòng dõi nhà Lê lên ngôi, lập ra triều đình riêng ở Thanh Hóa.

-Hai bên tranh giành quyền lực, gây nên cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều.

Câu 2 trang 55 Lịch Sử 4: Cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đã gây ra những hậu quả gì?

Trả lời:

-Nhân dân cả hai miền cực khổ

-Đất nước chia cắt

-Gia đình li tán

-Kìm hãm sự phát triển của đất nước.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: