X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 20 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 20 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 20.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 20 (sách mới cả ba sách)

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 20 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 20 Kết nối tri thức

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 20 Cánh diều
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 20 (sách cũ)

1. Buổi đầu độc lập, nhà Lý đóng đô ở đâu ? Tên gọi nước ta ở thời kì đó là gì?

Trả lời:

-Buổi đầu độc lập, nhà Lý đóng đô ở Hoa Lư, sau đó chuyển ra Thăng long.

-Tên gọi nước ta ở thời kì đó là Đại Việt

2. Từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (thế kỉ XV), trong quá trình dựng nước và giữ nước có những sự kiện lịch sử nào tiêu biểu? Em hãy lập bảng thống kê các sự kiện đó (Xảy ra lúc nào? Ớ đâu?).

Trả lời:

Thời gian Tên sự kiện
938 Chiến thắng Bạch Đằng
968 Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
981 Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần 1
1009 Lý Công Uẩn lên làm vua lập nên nhà Lý
1010 Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
1075 – 1077 Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ 2
1226 Nhà Trần thành lập
1258 – 1288 Kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
1400 Hồ Qúy Ly truất ngôi vua Trần và tự xưng làm vua, lập nên nhà Hồ
1427 Chiến thắng Chi Lăng
1428 Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, mở đầu thời Hậu Lê

3. Em hãy kể lại một trong những sự kiện, hiện tượng lịch sử tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (có thể kể bằng tranh).

Trả lời:

Sự kiện Lê Lợi đánh thắng quân Minh tại cửa ải Chi Lăng:

-Thời nhà Minh cai trị nước ta, nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi đứng đầu, từ Thanh Hóa kéo ra bao vây Đông Quan. Nhà Minh lo sợ nên đã cử hai đạo quân kéo sang phá vây.

-Liễu Thăng cầm đầu một đạo quân tiến đánh vào Lạng Sơn.

-Đến cửa ải Chi Lăng bị kị binh ta ra chặn đánh và dụ cho đội kị binh địch trong đó có Liễu Thăng vào ải.

-Khi ngựa chúng bì bõm vượt qua đầm lầy, một loạt pháo nổ như sấm ra hiệu. Lập tức hai bên sườn núi, những chùm tên bắn lao vun vút.

-Địch tối tăm mặt mũi, Liễu Thăng bị giết, quân bộ theo sau của địch cũng bị ta phục kích tấn công.

-Quân địch hoảng sợ, hàng vạn quân Minh bị giết, số còn lại rút chạy.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: