X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Giải Địa Lí lớp 4 Bài 24: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung


Giải Địa Lí lớp 4 Bài 24: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

Loạt bài Giải bài tập Địa Lí lớp 4 Bài 24: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung hay nhất, chi tiết sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu để giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi cũng như hiểu rõ bài học và học tốt môn Địa Lí lớp 4 hơn.

Giải Địa Lí lớp 4 Bài 24: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 24 trang 135: Quan sát hình 1, em hãy đọc tên các đồng bằng duyên hải miền trung theo thứ tự từ Bắc và Nam.

Trả lời:

Các đồng bằng duyên hải miền trung theo thứ tự từ Bắc và Nam: đồng bằng Thanh- Nghệ - Tĩnh, đồng bằng Bình- Trị- Thiên, đồng bằng Nam- Ngãi, đồng bằng Phú Yên- Khánh Hòa, đồng bằng Ninh Thuận – Bình Thuận.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 24 trang 136: Quan sát hình 2, đọc tên các đầm phá ở Thừa Thiên Huế.

Trả lời:

Đầm phá ở Thừa Thiên Huế: Phá Tam Giang, đầm Cầu Hai.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 24 trang 136: Dựa vào hình 1, em hãy:

+ Chỉ dãy Bạch Mã, đèo Hải Vân.

+ Đọc tên 2 thành phố phía bắc và phía nam của dãy Bạch Mã.

Trả lời:

+ dãy Bạch Mã là dãy núi đam ra biển, ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đã Nẵng. Đèo Hải Vân nằm trân dãy Bạc Mã

+ Phía Bắc dãy Bạch Mã là thành phố Huế, phía Nam dãy Bạch Mã là thành phố Đà Nẵng.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 24 trang 136: Quan sát hình 4, mô tả đoạn đường núi vượt trên cao đèo Hải Vân.

Trả lời:

Đoạn đường núi vượt trên đèo Hải Vân rất hiểm trở, quanh co, một bên là núi núi bên là vực sâu, đường hẹp chỉ có hai làn xe.

Câu 1 trang 137 Địa Lí 4: Dựa vào hình 1, em hãy kể tên các đồng bằng theo thức tự từ Nam ra Bắc.

Trả lời:

Các đồng bằng theo thứ tự từ Nam ra Bắc: đồng bằng Ninh Thuận – Bình Thuận, đồng bằng Phú Yên- Khánh Hòa, đồng bằng Nam- Ngãi, đồng bằng Bình- Trị- Thiên, đồng bằng Thanh- Nghệ - Tĩnh.

Câu 2 trang 137 Địa Lí 4: Ghi vào vở rồi đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng nhất: Đồng bằng Duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì:

Đồng bằng nằm ở ven biển.

Đồng bằng có nhiều cồn cát.

Đồng bằng có nhiều đầm phá.

Núi lan ra sát biển.

Trả lời:

Đồng bằng Duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì: Núi lan ra sát biển.

Câu 3 trang 137 Địa Lí 4: Nêu đặc điểm của khí hậu vùng đồng bằng duyên hải miền Trung.

Trả lời:

Đặc điểm của khí hậu vùng đồng bằng duyên hải miền Trung:

+ vào mùa hạ, đồng bằng miền Trung ít mưa, không khí khô nóng.

+ cuối năm thường mưa lớn và bão gâp ngật lụt.

Xem thêm các bài giải bài tập Địa Lí lớp 4 hay khác: