X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 4 (sách mới)


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 4 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 4.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 4 (sách mới)

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 4 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 4 Kết nối tri thức

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 4 Cánh diều
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 4 (sách cũ)

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 4 trang 80:

- Hình 1 và hình 2 cho biết loại cây trồng nào có ở Thái Nguyên và Bắc Giang? Xác định vị trí của 2 địa phương này trên bản đồ Địa lý tự nhiên Việt Nam.

- Quan sát hình 3, em hãy nêu quy trình chế biến chè

Trả lời:

- +Cây trồng ở Thái Nguyên là cây chè.

+ Cây trồng ở Bắc Giang là cây vải.

+ Thái Nguyên và Bắc Giang ở Trung du miền núi Bắc

-Quy trình chế biến chè: Hái chè – Phân loại chè – Vò sấy khô - Đóng gói các sản phẩm chè.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 4 Bài 4 trang 81: Dựa vào số liệu, hãy nhận xét về diện tích rừng được trồng mới ở tỉnh Phú Thọ.

Trả lời:

Diện tích rừng được trồng mới ở tỉnh Phú Thọ từ năm 2001-2003 tăng từ 4600 ha lên 5700 ha.

Câu 1 trang 81 Địa Lí 4: Hãy mô tả trung du miền núi Bắc Bộ.

Trả lời:

- Vị trí: Nằm giữa miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ.

- Vùng đồi đỉnh tròn sườn thoải xếp cạnh nhau như cái bát úp (còn gọi là vùng trung du).

- Các tỉnh trong vùng trung du: Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang.

- Vùng trung du Bắc Bộ có nét riêng biệt, mang những dấu hiệu vừa của đồng bằng vừa của miền núi. Đây cũng là nơi tổ tiên ta định cư từ rất sớm.

Câu 2 trang 81 Địa Lí 4: Trung du miền núi Bắc Bộ thích hợp trồng những cây gì?

Trả lời:

Trung du miền núi Bắc Bộ thích hợp trồng các cây có nguồn gốc nhiệt đới, cận nhiệt ôn đới đới: cây công nghiệp (nhất là cây chè), cây ăn quả (vải, cam, bưởi,…),…

Câu 3 trang 81 Địa Lí 4: Nêu tác dụng trồng rừng ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ.

Trả lời:

Việc trồng rừng ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ có nhiều tác dụng:

+ Chống xói mòn đất.

+ Tăng độ che phủ rừng, hạn chế lũ quét, lũ lụt

+ Điều tiết nguồn nước, điều hòa khí hậu…

+ Cung cấp gỗ, tạ việc làm tăng thu nhập,…

Xem thêm các bài giải bài tập Địa Lí lớp 4 hay khác: