X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 25 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 25 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 25.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 25

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 25 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 25 Kết nối tri thức
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 25 (sách cũ)

Câu 1 trang 63 Lịch Sử 4: Dựa vào lược đồ hình 1, em hãy kể lại trận Ngọc Hồi, Đống Đa?

Trả lời:

- Mờ sáng mồng 5 tết Kỉ Dậu (1789), quân ta tấn công đồn Ngọc Hồi.

- Quân Thanh bắn đại bác dữ dội nhưng quân ta vẫn ghép các mảnh ván thành tấm lá chắn, lấy rơm dấp nước quấn ngoài, rồi cứ 20 người một tấm tiến lên.

- Khi đến sát cửa đồn, quân ta xông vào như bão. Cuộc chiến diến ra ác liệt. Quân Thanh chết nhiều vô kể và bỏ chạy về phía Thăng Long.

- Tiếp đó, quân ta đánh mạnh vào đồn Đống Đa khiến tướng giặc phải thắt cổ tự tử.

- Tôn Sĩ Nghị nghe tin báo hoảng sợ cùng đám tàn quân vượt sông Hồng chạy về phương Bắc.

Câu 2 trang 63 Lịch Sử 4: Em biết thêm gì về công lao của Nguyễn Huệ - Quang Trung trong việc đại phá quân Thanh?

Trả lời:

- Ngoài công lao đánh tan quân Thanh, giành lại độc lập cho đất nước, Nguyễn Huệ - Quang Trung còn khôn khéo trong việc ngoại giao.

- Ngay sau khi đại phá quân Thanh ở trận Ngọc Hồi - Đống Đa, vua Quang Trung tìm cách xóa bỏ thù hằn bằng việc chiêu hàng, nuôi dưỡng hàng vạn tù binh nhà Thanh…

- Bằng một kế sách ngoại giao khôn khéo, mua chuộc được các cận thần nhà Thanh (Phúc Khang An, Hoà Thân...), Nguyễn Huệ đã được vua Thanh chấp nhận cầu phong để nhà Tây Sơn chính thức thay thế nhà Lê làm chủ Đại Việt.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: