X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 27 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 27 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 27.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 27

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 27 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 27 Kết nối tri thức
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 27 (sách cũ)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 27 trang 65: Em hãy dẫn ra một số sự kiện để chứng minh rằng, các vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai?

Trả lời:

- Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng.

- Tự mình trực tiếp điều hành mọi việc từ trung ương đến địa phương.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 27 trang 66: Quân đội của nhà Nguyễn được tổ chức như thế nào?

Trả lời:

- Quân đội nhà Nguyễn gồm nhiều thứ quân (bộ binh, thủy binh, tượng binh…)

- Xây dựng thành trì vững chắc.

- Xây dựng các trạm ngựa nối liền từ cực Bắc đến cực Nam của đất nước.

Câu 1 trang 66 Lịch Sử 4: Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

- Sau khi vua Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần. Nguyễn Ánh tấn công nhà Tây Sơn. Năm 1802 triều Tây Sơn bị lật đổ.

- Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là vua Gia Long, đặt kinh đô ở Phú Xuân.

Câu 2 trang 66 Lịch Sử 4: Những điều gì cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai để bảo vệ ngai vàng của mình?

Trả lời:

- Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng,

- Vua nhà Nguyễn tự mình trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng trong nước từ trung ương đến địa phương…

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: